دوره مجازی فتوشاپ(فصل اول-جلسه 14)-بررسی تکنیک Puppet Warpvisibility  
mode_comment   ۰

در این جلسه به بررسی تکنیک Puppet Warp

عموم مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

فصل اول-جلسه چهاردهم : بررسی تکنیک   Puppet Warp

  • ایجاد متن این بار توسط تصاویر دلخواه
  • معرفی و استفاده از ابزار Matting
  • معرفی و استفاده ترکیبی از ابزار Desaturareو Overlayبرای پر رنگ کردن عناصر
  • معرفی و استفاده از ابزار جدید فتوشاپ با عنوان puppet warpبرای ایجاد انحنا در تصاویر
  • دلخواه و تبدیل آنها به کارکتر های دارای انحنا
  • نحوه ایجاد عمق و سایه توسط استفاده ترکیبی از ابزار Fill,BurnTool و Blend mode->Hard light

puppet-warp

info توجه

این مطلب یک جلسه از آموزش حرفه ای فتوشاپ می باشد و برای مشاهده آن باید در دوره ثبت نام کنید.

ثبت نام در آموزش حرفه ای فتوشاپ

comment دیدگاه کاربران
ارسال نظرات

کاربر گرامی، امکان ارسال نظر و پشتیبانی برای دوره های مجازی فقط برای دانشجویان این دوره امکان پذیر می باشد.