ممکنه شما نیاز به jQuery نداشته باشید (قسمت 12)

- visibility ٠ mode_comment

در این مطلب با ادامه مطالب مربوط با کدهای جایگزین برای jQuery در خدمتتون هستم و امیدوارم که بدردتون بخوره. Javascript-vs-jquery

موضوع 3 : المنتها و کار با DOM

مورد 26 : پیدا کردن Outer width

اگر بخوایم در jQuery به Outer width دسترسی داشته باشیم، بصورت زیر عمل میکنیم:

میبینید که در ابتدا el مورد نظر رو انتخاب کردیم و با استفاده از متد outerWidth میتونیم این مورد رو پیدا کنیم.

حالا همین کار رو اگر بخواید با Javascript خالص انجام بدین بصورت زیر خواهد بود:

برای IE8 به بالا:

میبینید که در Javascript به راحتی میتونین این کار رو انجام بدین و به این مورد دسترسی داشته باشید.

مورد 27 : پیدا کردن Outer width با margin

اگر بخوایم در jQuery به Outer width با margin دسترسی داشته باشیم، بصورت زیر عمل میکنیم:

میبینید که در ابتدا el مورد نظر رو انتخاب کردیم و با استفاده از متد outerWidth میتونیم این مورد رو پیدا کنیم. منتها در اینجا باید true رو هم وارد کنیم تا معلوم بشه که margin هم باید محاسبه بشه.

حالا همین کار رو اگر بخواید با Javascript خالص انجام بدین بصورت زیر خواهد بود:

برای IE8 به بالا:

میبینید که در Javascript به راحتی میتونین این کار رو انجام بدین و به این مورد دسترسی داشته باشید. هر جا هم بخایم میتونیم تابع رو فراخوانی کنیم و المنت مورد نظرمون رو وارد کنیم.

برای IE9 به بالا:

میبینید که همانند قبل یک تابع بنام outerWidth تعریف کردیم و موارد مورد نظر رو باهاش پیاده سازی کردیم. هر جا هم بخایم میتونیم تابع رو فراخوانی کنیم و المنت مورد نظرمون رو وارد کنیم. در این کد نسبت به کد قبل تغییرات جزئی بوجود اومده و اونم به این دلیل هست که IE9 موارد بیشتری رو نسبت به IE8 پشتیبانی میکنه.

مورد 28 : دسترسی به Parent

اگر بخوایم در jQuery به Parent دسترسی داشته باشیم، بصورت زیر عمل میکنیم:

حالا همین کار رو اگر بخواید با Javascript خالص انجام بدین بصورت زیر خواهد بود:

میبینید که خصوصیت parentNode از المنت el رو انتخاب کردیم تا به این مورد دسترسی پیدا کنیم.

مورد 29 : دسترسی به Position

اگر بخوایم در jQuery به Position دسترسی داشته باشیم، بصورت زیر عمل میکنیم:

حالا همین کار رو اگر بخواید با Javascript خالص انجام بدین بصورت زیر خواهد بود:

میبینید که خصوصیت offsetLeft و offsetTop از المنت el رو انتخاب کردیم تا به این موارد دسترسی پیدا کنیم.

موفق و سربلند باشید.

یا علی

Source

comment دیدگاه کاربران

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.