آشنایی با زبان Stylus ( قسمت هفتم ) : عملگرها ( Operation ) - بخش دوم

- visibility ۰ mode_comment

در این قسمت میخوام عملگرها رو ادامه بدم.

عملگرهای مقایسه ای :

با استفاده از این نوع عملگرها میتونین 2 تا چیز رو با هم مقایسه کنید. خروجی این عملگرها دو مقدار میتونه باشه. اگر اون مقایسه درست باشه ، true و اگر غلط باشه ، false در خروجی نمایان میشه. این عملگرها چند نوع هستند ، که براتون در پایین توضیح میدم.

== و =! :

با استفاده از عملگر == میتونین ببینید که دو تا چیز با هم مساوی هستند یا نه. اگز مساوی باشن true و اگر نباشن ، false برگردونده میشه. مثالهای زیر رو در نظر بگیرین :

خروجی هر کدوم رو بعد از // قرار دادم. با این عملگر میتونین اعداد ، رشته ها ، رنگها ، لیستها و .... رو مقایسه کنید و ببینید که آیا با هم برابر هستند یا نه.

بجای استفاده از == میتونین از کلمه is هم استفاده کنید. هر دو دقیقا یک کارو انجام میدن. به عنوان مثال :

عملگر =! برعکس عملگر == هست. یعنی اگر دو تا چیز با هم مساوی باشن ، مقدار false برگردونده میشه. بجای این عملگر میتونین از isnt و is not هم استفاده کنید و هر سه یک کار رو انجام میدن. سه کد زیر با هم معادل هستن :

> < =< => :

با استفاده از این عملگرها میتونین اعداد رو با هم مقایسه کنید  و ببینید که آیا بزرگتر ، کوچکتر ، بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی هستن یا نه. مثال :

info نکته :

در stylus موارد زیر معادل با false در نظر گرفته میشن:

و هر چیزی جز موارد بالا true در نظر گرفته میشن. مانند :

مثلا لیستی که بیشتر از یک عضو داشته باشه ، true در نظر گرفته میشه.

عملگر وجود یا عدم وجود :

با استفاده از عملگر in میتونین چک کنید که آیا مقدار خاصی در یک لیست وجود داره یا نه. اگر وجود داشته باشه ، true و اگر موجود نباشه ، false برگردونده میشه.

مثلا یک لیست بنام nums ایجاد میکنیم ، بصورت زیر :

حالا اگه بخوایم ببینیم که 1 در nums وجود داره یا نه بصورت زیر عمل میکنیم :

میبینید که خروجی true هست.

حالا اگر همینکارو برای عدد 5 بکنیم ، false برگردونده میشه :

 انتساب شرطی :

با استفاده از عملگرهای =: یا =? میتونین برای انتساب شرط بزارین. این دو عملگر دقیقا یک کارو میکنن.

کد زیر رو در نظر بگیرین :

میبینید که اگر از قبل یک متغیر تعریف کرده باشیم و مقداردهی کرده باشیم ، اگر دوباره اون رو مقداردهی کنیم ، مقدار جدید به اون متغیر انتساب داده میشه و مقدار قدیمیش در نظر گرفته نمیشه.

حالا با استفاده از این عملگر میتونین مشخص کنید که اگر این متغیر از قبل مقدار دهی شد ، مقدار جدید در نظر گرفته نشه و همون مقدار قبلی باقی بمونه. ولی اگر اون متغیر از قبل مقدار دهی نشده باشه ، این عملگر میاد و اون متغیر رو مقداردهی میکنه. مثلا کد زیر رو در نظر بگیرین :

میبینید که متغیر color در ابتدا مقداردهی شده و در خط بعد اومدیم و با عملگر =? ، مقدارش رو عوض کردیم. ولی میبینید که مقدارش عوض نشده. دلیلش رو در بالا توضیح دادم.

بررسی نوع ( type ) :

با استفاده از عملگر is a میتونین ببینید که آیا نوع یک متغیر ، نوع خاصی هست یا خیر. کدهای زیر رو در نظر بگیرین:

در stylus اعداد نوعشون unit هست و rgba هم نوعی از رنگ ها هست. یعنی اگر بخواید ببینید یک چیزی عدد هست یا نه ، باید ببینید که نوع اون unit هست یا نه. اگر true بود یعنی بله هست ، ولی اگه false بود ، یعنی از این نوع نیست.

تابع ()type هم دقیقا همین کارو میکنه و نوع یک متغیر رو بهمون برمیگردونه.

info نکته :

با استفاده از عملگر is defined میتونین بفهمین که یک متغیر از قبل تعریف شده یا نه. اگر از قبل تعریف شده باشه true و اگر از قبل تعریف نشده باشه ، false برگردونده میشه. مثلا کد زیر رو در نظر بگیرین :

میبینید که متغیر foo از قبل تعریف شده و با استفاده کردن از این عملگر ، مقدار true برگردونده میشه.

عملگرهای رنگ :

شما در stylus میتونین کارهای جالبی با رنگ ها انجام بدین.

شما میتونین دو رنگ رو با هم جمع کنید و اونارو با هم غاطی کنید :

با استفاده از stylus میتونین یک رنگ رو روشن تر یا تیره تر کنید. برای اینکار باید درصدی رو از رنگ کم یا زیاد کنید.

برای روشن کردن یک رنگ باید از روش زیر استفاده کنید :

برای تیره کردن :

همچنین میتونیم از یک رنگ مقادیری که با توابع ()rgb و ()rgba و ()hsl و ()hsla ساخته شده رو ، کم یا زیاد کنید ، مثلا کد زیر رو در نظر بگیرین :

خب دوستان خسته نباشید.

موفق باشید. یا علی

comment دیدگاه کاربران

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.