دوره مجازی Laravel - جلسه 46 (آخر) - آماده سازی سرور VPS و پیاده سازی لاراول بر روی آنvisibility  
mode_comment   ۱۰۲

به نام خدا و سلام. در جلسه آخر دوره مجازی لاراول در مورد پیاده سازی برنامه بر روی یک سرور VPS صحبت خواهیم کرد.

info توجه

این مطلب یک جلسه از آموزش حرفه ای لاراول می باشد و برای مشاهده آن باید در دوره ثبت نام کنید.

ثبت نام در آموزش حرفه ای لاراول

comment دیدگاه کاربران

سلام یک سوال دیگه در جلسه ده ولیدیشن ها رو فارسی ردم طبق آموزش ولی باز انگلیسی نشونشو ن میده؟ آخه چرا؟

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\User;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;

class UsersController extends Controller
{
  public function index()
  {
    return view(‘admin.user.index’)->with([‘panel_title’ => ‘لیست کاربران’ ]);
  }

  public function create()
  {
    return view(‘admin.user.create’)->with([‘panel_title’ => ‘ثبت کاربر جدید’ ]);
  }

  public function store()
  {
    $this->validate(request(),[
      ‘name’ => ‘required’,
      ’email’ => ‘required|email’,
      ‘password’ => ‘required|min:6|max:12’,
    ],[
        ‘name.require’ => ‘وارد کردن نام ضروری است’,
        ’email.require’ => ‘وارد کردن ایمیل ضروری است’,
        ‘password.require’ => ‘وارد کردن پسورد ضروری است’,
        ’email.email’ => ‘لطفا ایمیل صحیح وارد کنید’,
        ‘password.min’ => ‘پسورد نمیواند از شش کاراکتر کمتر باشد’,
        ‘password.max’ => ‘پسورد نمیواند از 12 کاراکتر بیشتر باشد’
      ]);

    $user_data = [
      ‘name’ => request()->input(‘name’),
      ’email’ => request()->input(’email’),
      ‘password’ => request()->input(‘password’),
      ‘wallet’ => request()->input(‘wallet’),
      ‘role’ => request()->input(‘role’)

    ];
    User::create($user_data);
  }
}
کیوان علی محمدی

سلام در قسمت message ها باید به جای require از required استفاده کنید.

ارسال نظرات

کاربر گرامی، امکان ارسال نظر و پشتیبانی برای دوره های مجازی فقط برای دانشجویان این دوره امکان پذیر می باشد.

1 4 5 6