دوره مجازی SASS : جلسه دهم - mixin در sass - بخش دومvisibility  
mode_comment   ۰

در جلسه نهم از دوره آموزشی SASS می پردازیم به بخش دوم مبحث mixin ها در sass

در این جلسه می پردازیم به :

  • ارسال پارامتر به mixin
  • تعیین مقادیر پیش فرض برای mixin ها
  • mixin ها با کارایی ثابت
  • و...
info توجه

این مطلب یک جلسه از دوره Sass می باشد و برای مشاهده آن باید در دوره ثبت نام کنید.

ثبت نام در دوره Sass

more  بیشتر بخوانید : دوره مجازی SASS : جلسه اول
comment دیدگاه کاربران
ارسال نظرات

کاربر گرامی، امکان ارسال نظر و پشتیبانی برای دوره های مجازی فقط برای دانشجویان این دوره امکان پذیر می باشد.