کمک در نمایش مطالب

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  reza_yki ،‏ 1 سال و 8 ماه پیش .

۴٧۵ visibility
نویسنده پست
سه شنبه ، ۴ اسفند ۱۳۹۴     ۸:۲۸ ب.ظ #


reza_yki

Subscriber
52 پست29 تاپیک

سلام من می خوام مطالب یک دسته خاص رو نشون بدم به وسیله ابزارک

من دسته ها رو فراخوانی کردم مشکلم تو پاس دادن اون به حلقه است راهنمایی لطفا

قسمت function widget:

[pre]

 

<?php public function widget( $args, $instance ) {
extract( $args );
extract( $instance );
global $post;
$title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );
if ( ! empty( $title ) ) {
echo $before_title . $title . $after_title;

}
?>
<!--start big content-->
<div class="box-content-big clearfix">
<!--start first-->
<?php
$category = $instance[ 'category' ];
echo 'id:'.$category;
$all_posts_args = array(
'posts_per_page' => 1,
'offset'         => 0,
'cat'            => $category,
);

$all_posts = new WP_Query($all_posts_args);
if($all_posts->have_posts()) :
while($all_posts->have_posts()):$all_posts->the_post();?>
محتوا
<?php endwhile; endif; ?>
<!--end first-->
<!--start second-->
<ul>
<?php
//$ppg = get_option('posts_per_page');

$all_posts_args = array(
'posts_per_page' => 4,
'offset'         => 1,
'cat'            => $category,
);

$all_posts = new WP_Query($all_posts_args);
if($all_posts->have_posts()) :?>
<?php while($all_posts->have_posts()):$all_posts->the_post(); ?>
محتوا
<?php endwhile; endif; ?>
</ul>
<!--end second-->
</div>
<!--end big content-->
</div>
<?php
} ?>

[/pre]

 

قسمت function form:

[pre]

 

<?php
public function form ( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'عنوان ابزارک', 'text_domain' );
}

$args = array(
'hide_empty'       => 0,
'taxonomy' => 'category',
'orderby'          => 'name',
'type'             => 'post',
'hierarchical'     => true,
);
$cats = get_categories( $args );
?>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>"><?php _e( 'Title:' ); ?></label>
<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" />
</p>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_name( 'cat' ); ?>"><?php _e( 'دسته بندی : ' ); ?></label>
<select id="<?php echo $this->get_field_id( 'cat' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'cat' ); ?>" >
<option value=""><?php echo esc_attr(__('انتخاب یک دسته بندی')); ?></option>
<?php if(count($cats) > 0) {  ?>
<?php foreach($cats as $cat): ?>
<option value="<?php echo $cat->term_id; ?>"<?php selected($cat->term_id,$cat_id); ?>><?php echo $cat->name; ?></option>
<?php endforeach; ?>
<?php } ?>
</select>

</p>
<?php
} ?>

 

[/pre]

 

مشکل من این قسمت هست:

[pre]

$category = $instance[ 'category' ];
echo 'id:'.$category;
$all_posts_args = array(
'posts_per_page' => 1,
'offset'         => 0,
'cat'            => $category,
);

[/pre]

 

ممنون

 

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .