کد ارسال اطلاعات با بررسی صحیح یا غلط بودن

این تاپیک 2 پاسخ و 2 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  کیوان علی محمدی ،‏ 4 سال و 2 ماه پیش .

٨٩٩ visibility
نویسنده پست
چهارشنبه ، ۲۳ مرداد ۱۳۹۲     ۱:۲۳ ق.ظ #


somayehyari

Subscriber
2 پست5 تاپیک

سلام من این کد را برای ارسال اطلاعات نوشتم که سوالات یک آزمون را دریافت کنه و سپس گزینه صحیح را هم مشخص و ارسال کنه اما پیغام میده لطفا راهنمایی کنید

1  تشکر
چهارشنبه ، ۲۳ مرداد ۱۳۹۲     ۱:۲۵ ق.ظ #


somayehyari

Subscriber
2 پست5 تاپیک

سلام من این کد را برای ارسال اطلاعات نوشتم که سوالات یک آزمون را دریافت کنه و سپس گزینه صحیح را هم مشخص و ارسال کنه اما پیغام میده لطفا راهنمایی کنید
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>form ersale etelaat</title>
</head>
<body bgcolor="green">
<br/><br/>
<table width="650" height="140" border="2" align="center" bgcolor="#fefde9" dir="ltr">
<tr>
<td height="130" width="850" colspan="3" background="s1.jpg">
<marquee><font face="tahoma" size="8" color="red">insert question for the exam <font/><marquee/>&nbsp;</td>
</tr>
<tr><td align="right">
<form method="POST" action="creat_new_examque.php"><br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<p><input type="text" name="text_que" size="80">:text_que <p/>
this selection is true<input type="checkbox" name="qt" value="1" /><input type="text" name="choice_one" size="20"/>:choice_one<br/><br/>
this selection is true<input type="checkbox" name="qt" value="2"/><input type="text" name="choice_two" size="20"/>:choice_two<br/><br/>
this selection is true<input type="checkbox" name="qt" value="3"/><input type="text" name="choice_three" size="20"/>:choice_three<br/><br/>
<input type="text" name="exam_id" size="10" />:exam_id<br/><br/>
<input type="text" name="degri" size="5" />:degri<br/><br/>
<p><input type="submit" value="creat next question" name="Submit" align="center"/><input type="reset" value="reset" name="B2" align="center"/></p>
</form>
<?php
if(@$_POST['Submit']){
include_once("config.php");
$con = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass) or die("خطا در اتصال به پايگاه داده");
$selected=mysql_select_db($db_name, $con) or die("خطا در انتخاب پايگاه داده");
if($selected){
$text_que =$_POST['text_que'];
$choice_one =$_POST['choice_one'];
$choice_two =$_POST['choice_two'];
$choice_three =$_POST['choice_three'];
$exam_id =$_POST['exam_id'];
$degri =$_POST['degri'];
$inse = "INSERT INTO $db_table4 (text_que,choice_one,choice_two,choice_three,exam_id,degri)
VALUES ('$text_que','$choice_one','$choice_two','$choice_three','$exam_id','$degri')";
$saved=mysql_query($inse);
if($saved ){
if(isset($_POST['qt'])){
if($_POST['qt']=='1'){
//the correct answer for text_que is 1
}
elseif($_POST['qt']=='2'){
//the correct answer for text_que is 2
}
elseif($_POST['qt']=='3'){
//the correct answer for text_que is 3
}
}
echo "send information to the database";
}
else
{
echo "tary again";
}
}
mysql_close($con);
}
?>

</body>
</html>

1  تشکر
چهارشنبه ، ۲۳ مرداد ۱۳۹۲     ۸:۲۵ ب.ظ #


کیوان علی محمدی

مدیر ارشد
1792 پست4 تاپیک

چه پیغامی میده؟

0  تشکر
پست 1 تا 3 (از مجموع 3 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .