مشکل در دستورات php

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  nima rezaee ،‏ 2 سال و 4 ماه پیش .

۴۹۲ visibility
نویسنده پست
شنبه ، ۲۸ شهریور ۱۳۹۴     ۱۱:۱۷ ب.ظ #


nima rezaee

Subscriber
33 پست52 تاپیک

دوستان لطفا کد هامو برسی کنید و بگید مشکل کجاست چون وقتی تو اسلایدر عکس از 1 عدد بیشتر بشه نشون نمیده و فقط 1 عکس رو نشون میده و تو قسمت نمونه کار ها هم مشکل این که اگه بیشتر از 1 عدد قرار بگیره کلا همه چی به هم میریزه لطفا کمک کنید

<?php
include 'func/func.php';
include 'func/db.php';
include 'func/jdf.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
if(isset($_POST["add"]))
{
if($_POST["name"]!="" && $_POST["email"]!="" && $_POST["tell"]!="" && $_POST["text"]!="" &&  $_POST["sub"]!="")
{
$sub=Prevent($_POST["sub"]);
$name=Prevent($_POST["name"]);
$email=Prevent($_POST["email"]);
$tell=Prevent($_POST["tell"]);
$text=Prevent($_POST["text"]);
$date=jdate('Y/n/j');
$sql="INSERT INTO `tbl_tamas` SET `title`=? , `email`=? , `mobile`=? , `text`=? , `date`=? , `name`=?";
$result4=$connect->prepare($sql);
$result4->bindValue(1,$sub);
$result4->bindValue(2,$email);
$result4->bindValue(3,$tell);
$result4->bindValue(4,$text);
$result4->bindValue(5,$date);
$result4->bindValue(6,$name);
if($result4->execute())
{

$suc="سفارش شما با موفقیت ثبت شد ما بزودی با شما تماس میگیریم - با تشکر";
}
else
{
$not="در هنگام ارسال سفارش شما خطایی رخ داده است لطفا دوباره تلاش کنید";
}

}

if($_POST["name"]=="" && $_POST["sub"]=="" && $_POST["email"]=="" && $_POST["tell"]=="" && $_POST["text"]=="") $eror="!!سفارش شما به دلیل تکمیل نکردن فرم ارسال نشد";

}
?>
<html>
<head>
<title>نیما وب - طراحی سایت با کمترین هزینه</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
<link rel="stylesheet" type="text/css" rel="nofollow" href="css/style.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" rel="nofollow" href="css/page_animations.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" rel="nofollow" href="css/normalize.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" rel="nofollow" href="css/animate.min.css"/>
<link rel="nofollow" href="css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="nofollow" href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,300italic|Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css'>
</head>
<body class="theme_1" style="background: url('img/bg.jpg') center 0 no-repeat;background-size: cover;background-attachment: fixed;">

<!-- Wrapper -->

<div id="wrapper">

<!-- Social Icons(Used for mobile) -->
<div class="social_icons mobile">
<ul>
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
</li>
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="facebook"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
</li>
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="google-plus"><i class="fa fa-google-plus"></i></a>
</li>
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="linkedin"><i class="fa fa-linkedin-square"></i></a>
</li>
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="github"><i class="fa fa-github"></i></a>
</li>
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="youtube"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- /Social -->

<!-- Main Menu -->

<div class="main_menu">
<ul>
<li>
<a rel="nofollow" href="#home" class="active home" data-id="1"><i class="fa fa-home"></i></a>
</li>
<li>
<a rel="nofollow" href="#about" class="about" data-id="2"><i class="fa fa-user"></i></a>
</li>

<li>
<a rel="nofollow" href="#portfolio" class="portfolio" data-id="4"><i class="fa fa-picture-o"></i></a>
</li>

<li>
<a rel="nofollow" href="#contact" class="contact" data-id="6"><i class="fa fa-envelope"></i></a>
</li>
</ul>
</div>

<!-- /Main Menu -->

<!-- Main Content -->
<div class="main_content">
<div class="content">

<!-- Home Page -->

<div id="home" class="pt-page-current">

<!-- Slider -->
<?php

$sql="SELECT * FROM `tbl_post` ORDER BY `id` DESC";
$result=$connect->query($sql);
while($rows=$result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){

?>
<div class="main_slider cycle-slideshow">
<div class="overlay">
<div class="name">
<?php
if(isset($suc))
{
echo $suc;
}
if(isset($not))
{
echo $not;
}
if(isset($eror))
{
echo $eror;
}

if(isset($eror2))
{
echo $eror2;
}
if(isset($eror3))
{
echo $eror3;
}
if(isset($eror4))
{
echo $eror4;
}
?>
</div>

<div class="description">

<!-- Description Rotator -->
<div class="rotate">
<?=$rows["text"];?>,

</div>

<!-- /Description Rotator -->

</div>
</div>

<img src="<?=$rows["pic"]?>" alt="" />

</div>

<!-- /Slider -->

</div>

<!-- /Home Page -->
<?php
}
?>
<!-- About Page -->
<div id="about">
<h1 class="title color">درباره من</h1>

<!-- Left Side -->
<div class="left_side">

<!-- Who i am -->
<?php

$sql="SELECT * FROM `tbl_user`";
$result2=$connect->query($sql);
while($rows2=$result2->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
{
?>
<div class="box who_i_am">
<div class="title">
<div class="icon"><i class="fa fa-user"></i></div>
<div class="text"><?=$rows2["name"]?>&nbsp;<?=$rows2["family"]?></div>
<div class="clear"></div>
</div>

<!-- Description -->
<div class="text">
من نیما رضایی متولد 1375 هستم در رشته مهندسی نرم افزار تحصیل کردم علاقه زیاد به برنامه نویسی وب دارم
</div>
<!-- /Description -->

<!-- Personal Details -->
<div class="personal_details">
<div class="item title">
<div class="icon"><i class="fa fa-user"></i><span>نام :</span></div>
<div class="text"><?=$rows2["name"]?>&nbsp;<?=$rows2["family"]?></div>
<div class="clear"></div>
</div>
<div class="item title">
<div class="icon"><i class="fa fa-calendar"></i><span>تاریخ تولد :</span></div>
<div class="text">1375/10/02</div>
<div class="clear"></div>
</div>

<div class="item title">
<div class="icon"><i class="fa fa-mobile"></i><span>شماره تماس :</span></div>
<div class="text">09371164784</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<div class="item title">
<div class="icon"><i class="fa fa-envelope"></i><span>ایمیل :</span></div>
<div class="text">nima_rezaee94@yahoo.com</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<div class="item title">
<div class="icon"><i class="fa fa-external-link"></i><span>وبسایت</span></div>
<div class="text"><a rel="nofollow" href="http://www.nimaweb.ir">طراحی سایت با کمترین هزینه | نیما وب </a></div>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
<!-- /Personal Details -->

</div>

<!-- /Who i am -->

<!-- What i do -->

<!-- /What i do -->

<!-- Tools i use -->
<div class="box tools_i_use">
<div class="title">
<div class="icon"><i class="fa fa-wrench"></i></div>
<div class="text">تخصص من</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<div class="tools">

<a rel="nofollow" href="#" class="tool btn">jQuery</a>
<a rel="nofollow" href="#" class="tool btn">Wordpress</a>
<a rel="nofollow" href="#" class="tool btn">Joomla</a>
<a rel="nofollow" href="#" class="tool btn">Bootstrap</a>
<a rel="nofollow" href="#" class="tool btn">php</a>
<a rel="nofollow" href="#" class="tool btn">css</a>
<a rel="nofollow" href="#" class="tool btn">html</a>
</div>
</div>
<!-- /Tools i use -->

</div>
<!-- /Left Side -->

<!-- Right Side -->
<div class="right_side">

<!-- About Pictures -->
<div class="box pictures cycle-slideshow">
<img src="<?=$rows2["pic"]?>" class="first" alt="img" />

</div>
<!-- /About Pictures -->

<!-- My Services -->

<!-- /My Services -->

<!-- Testimonials -->
<div class="box testimonials">
<div class="title">
<div class="icon"><i class="fa fa-users"></i></div>
</div>
</div>

<?php
}
?>
<!-- /Testimonials -->

</div>
<!-- /Right Side -->

<div class="clear"></div>

<!-- Awards -->
<div class="box awards">
<div class="title">
<div class="icon"><i class="fa fa-trophy"></i></div>
<div class="text">توضیحات  </div>
<div class="clear"></div>
</div>
<div class="awards">
<div class="award">

<div class="body">
<div class="award_title">طراحی سایت با کمترین هزینه </div>
طراحی سایت های خبری - تفریحی -شرکتی | نیما وب .
</div>
</div>
<!-- /About Page -->

<!-- Resume Page -->

<!-- /Education -->

<!-- Employment -->
<div class="employment lists">
</div>
</div>
</
<!-- /Employment -->

</div>
<!-- /Left Side -->

<!-- Right Side -->
<div class="right_side">

<!-- Skills -->

<!-- /Skills -->

<!-- Download CV -->

<!-- /Download CV -->

</div>
<!-- /Right Side -->

<div class="clear"></div>
</div>
<!-- /Resume Page -->

<!-- Portfolio Page -->
<?php
$sql="SELECT * FROM `tbl_model` ORDER BY `id` DESC";
$result3=$connect->query($sql);
while($rows3=$result3->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
{

?>
<div id="portfolio">
<h1 class="page_title title color">نمونه کار ها</h1>

<!-- Description -->
<div class="page_info">
نمونه کار های طراحی سایت توسط نیما وب را مشاهد میکنید.
</div>
<!-- /Description -->

<!-- Portfolio Items Type Selector -->

<!-- /Portfolio Items Type Selector -->

<!-- Portfolio Items -->
<ul id="portfolio_grid">
<li class="mix webdesign">
<a rel="nofollow" href="#portfolio_popup">
<img src="<?=$rows3["pic"]?>" alt="img" />
<div class="main">
<div class="inner">
<i class="fa fa-picture-o licon"></i>
<i class="fa fa-search ricon"></i>
</div>
</div>
</a>
<div class="popup_information">
<div class="top">
<img src="<?=$rows3["pic"]?>" alt="img"/>
</div>
<div class="bottom">
<a rel="nofollow" href="<?=$rows3["url"]?>" ><h3 class="title"><?=$rows3["name"]?></h3></a>
<ul class="details">
<li></li>
<li></li>
</ul>
<p>

</p>
<div class="line">
<a rel="nofollow" href="<?=$rows3["url"]?>">ورود به سایت طراحی شده</a>
<div class="share">

<a rel="nofollow" href="#" class="fa fa-twitter"></a>
<a rel="nofollow" href="#" class="fa fa-facebook"></a>
<a rel="nofollow" href="#" class="fa fa-youtube"></a>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>
</li>
</ul>

</li>

<!-- /Portfolio Items -->

<div id="portfolio_popup" class="zoom-anim-dialog mfp-hide"></div>
<div class="clear"></div>

</div>
<?php
}
?>
<!-- /Portfolio Page -->

<!-- Blog Page -->

<!-- /Blog Page -->

<!-- Contact Page -->

<div id="contact">
<h1 class="title color">ثبت سفارش</h1>

<!-- Description -->
<p>

<strong>سفارش طراحی سایت خود را می توانید در این قسمت برای ما ارسال کنید .
سفارش از سراسر کشور پذیرفته میشود و تنها مبلغی با عنوان پیش پرداخت برای تهیه هاست ودامنه دریافت می شود و بقیه هزینه بعد از تحویل کار دریافت می شود </strong></p>
<!-- /Description -->

<!-- Google Map -->

<!-- /Google Map -->

<!-- Info -->
<div class="info">
<div class="user">
<i class="fa fa-user"></i>
<span>نیما رضایی</span>
</div>
<div class="user">
<i class="fa fa-map-marker"></i>
<span>مازندران / امل</span>
</div>
<div class="user">
<i class="fa fa-envelope"></i>
<span>nima_rezaee94@yahoo.com</span>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<!-- /Info -->

<!-- Contact Form -->
<div class="contact_form_outer">
<h1 class="title color">توضیحات سفارش</h1>
<p>
سفارش خود را میتوانید از طریق فرم زیر ارسال کنید و یا به شماره 09371164784  پیامک ارسال کنید.
</p>
<form action="" method="POST">
<div class="contact_form">
<input type="text" value="" placeholder="" class="name"  name="sub"/>
<input type="text" value="" placeholder="نام شما" class="name" name="name" />
<input type="email" value="" placeholder="ایمیل شما" class="email"  name="email"/>
<input type="text" value="" placeholder="شماره تماس شما" class="tell" name="tell" />
<textarea class="message" placeholder="توضیحات سفارش" name="text"></textarea>
<input type="submit" value="Send Message" class="" name="add" />
<span class="message"></span>
</div>
</div>
</form>
<!-- /Contact Form -->

<!-- Social Buttons -->
<div class="social_btns">
<a rel="nofollow" href="#"><i class="fa fa-facebook"></i><span>Facebook</span></a>

<a rel="nofollow" href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i><span>Google+</span></a>

<a rel="nofollow" href="#"><i class="fa fa-instagram"></i><span>Instagram</span></a>
</div>
<!-- /Social Buttons -->

</div>
<!-- /Contact Page -->

</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<!-- /Main Content -->

<!-- Social Buttons -->
<div class="social_icons">
<ul>
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
</li>
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="facebook"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
</li>
<li class="more_social_icons_li">
<a rel="nofollow" href="#" class="plus more_social_icons_btn"><i class="fa fa-plus"></i></a>
<ul class="more_social_icons">
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="google-plus"><i class="fa fa-google-plus"></i></a>
</li>
<li>
<a rel="nofollow" href="#" class="linkedin"><i class="fa fa-linkedin-square"></i></a>
</li>
<li>

</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<!-- /Social Buttons -->

<div class="clear"></div>

</div>
<!-- /Wrapper -->

<!-- Footer -->
<div class="footer">
2015 &copy; طراحی و توسعه نیما وب <a rel="nofollow" href="http://wwww.nimaweb.ir/">nimaweb.ir</a>
</div>
<!-- /Footer -->

<!-- Loading Overlay -->
<div class="loading_overlay">
<div><img class="loading" src="img/loading.gif" alt="img" /></div>
</div>
<!-- /Loading Overlay -->

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/mixitup.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/modernizr.custom.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.hoverdir.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.mousewheel.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.jscrollpane.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.magnific_popup.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/tweetie.min.js"></script>
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&amp;libraries=geometry&amp;v=3.7"></script>
<script type="text/javascript" src="js/maplace.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/scripts.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.ba-hashchange.js"></script>

<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
</body>
</html>

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .