مرتب کردن آرایه ها در PHP

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  صبا ...saba ،‏ 1 سال و 9 ماه پیش .

۶۴۷ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵     ۱۰:۰۱ ق.ظ #


صبا ...saba

Subscriber
0 پست669 تاپیک

عناصر یک آرایه را می توان به صورت الفبایی یا عددی از کوچک به بزرگ (ascending) یا بزرگ به کوچک (descending) مرتب نمود.

توابع مرتب سازی آرایه ها:

()sort - مرتب کردن مقادیر آرایه از کوچک به بزرگ
()rsort - مرتب کردن مقادیر آرایه از بزرگ به کوچک
()asort - مرتب کردن آرایه های انجمنی از نزولی به صعودی (بر اساس مقدار)
()ksort - مرتب کردن آرایه های انجمنی از نزولی به صعودی (بر اساس کلید)
()arsort - مرتب کردن آرایه های انجمنی از صعودی به نزولی (بر اساس مقدار)
()krsort - مرتب کردن آرایه های انجمنی از صعودی به نزولی (بر اساس کلید)

در مثال زیر، آرایه انجمنی age$ بر اساس کلید، از کوچک به بزرگ مرتب شده است:

مثال
<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
ksort($age);

foreach($age as $x=>$x_value)
{
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
echo "<br>";
}
?>
خروجی کد بالا:
Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43
Key=Peter, Value=35

در مثال زیر، آرایه انجمنی age$ بر اساس مقادیر سلول ها، از بزرگ به کوچک مرتب شده است:

مثال
<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
arsort($age);

foreach($age as $x=>$x_value)
{
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
echo "<br>";
}
?>
خروجی کد بالا:
Key=Joe, Value=43
Key=Ben, Value=37
Key=Peter, Value=35

1  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .