محدودیت FOREIGN KEY (کلید خارجی)

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  صبا ...saba ،‏ 1 سال و 9 ماه پیش .

۱۴۷ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵     ۸:۴۷ ق.ظ #


صبا ...saba

Subscriber
0 پست669 تاپیک

یک FOREIGN KEY (کلید خارجی) در یک جدول اشاره به PRIMARY KEY (کلید اصلی) در جدول دیگر دارد.

اجازه دهید تا FOREIGN KEY را با یک مثال توضیح دهیم، به دو جدول زیر نگاه کنید:

جدول Persons:

P_Id
LastName
FirstName
Address
City

1
Hansen
Ola
Timoteivn 10
Sandnes

2
Svendson
Tove
Borgvn 23
Sandnes

3
Pettersen
Kari
Storgt 20
Stavanger

جدول Orders :

O_Id
OrderNo
P_Id

1
77895
3

2
44678
3

3
22456
2

4
24562
1

توجه کنید که ستون P_Id در جدول order اشاره به ستون P_Id در جدول person دارد.

ستون P_Id در جدول person کلید اصلی می باشد

ستون P_Id در جدول Orders کلید خارجی می باشد.

محدودیت کلید خارجی برای جلوگیری از اقداماتی که ارتباط بین دو جدول را خراب می کند استفاده می شود.

همچنین محدودیت کلید خارجی از ورود داده های نا معتبر به ستون کلید خارجی جلوگیری می کند، زیرا داده ها باید یکی از مقادیر جدولی باشند که کلید خارجی به آن ارجاع داده شده است.

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .