دانلود 90 کتاب مرجع آموزشی ای جکس

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  YasFun.Ir ،‏ 5 سال پیش .

۲۷۰۳ visibility
نویسنده پست
پنج شنبه ، ۷ دی ۱۳۹۱     ۱:۵۸ ق.ظ #


YasFun.Ir

Subscriber
0 پست1 تاپیک

سلام دوستان
برای شما عزیزان نود کتاب مرجع آموزش آجاکس تهیه کردم که توصیه می کنم حداقل چند کتابش رو مطالعه کنید ، برای بالا بردن دانش آجاکسینگتون مفیده
ویژگی های این کتاب ها
+ به زبان انگلیسی
+ کاملا مصور
+ دارای کدها کمیاب
+ حجم تقریبی هر کتاب 8 مگابایته (از 1 تا 28 مگ)
+ تعداد صفحات تقریبی هر کتاب 250 ( از 5 تا 500 صفحه)
+ رنگی
+ .....

1 - [url=http://uploadboy.com/dqmj7ql755du/Apress_Beginning_JavaScript_with_DOM_Scripting_and_Ajax_From_Novice_to_Professional.pdf.html]Apress Beginning JavaScript with DOM Scripting and Ajax From Novice to Professional (2006).pdf [/url]
2 - [url=http://uploadboy.com/vu76t5i2wqgx/Apress_Beginning_Google_Maps_Applications_with_Rails_and_Ajax_From_Novice_to_Professional.pdf.html]Apress Beginning Google Maps Applications with Rails and Ajax From Novice to Professional (2007).pdf [/url]
3 - [url=http://uploadboy.com/44jdtyxbtmgs/Apress_Beginning_Google_Maps_Applications_with_PHP_and_Ajax_From_Novice_to_Professional.pdf.html]Apress Beginning Google Maps Applications with PHP and Ajax From Novice to Professional (2006).pdf[/url]
4 - [url=http://uploadboy.com/hscigeotcjlf/Apress_Beginning_Ajax_with_PHP_From_Novice_to_Professional.pdf.html]Apress Beginning Ajax with PHP From Novice to Professional (2007).pdf[/url]
5 -[url=http://uploadboy.com/fs61qxaia2bu/Apress_Ajax_Patterns_and_Best_Practices.pdf.html]Apress Ajax Patterns and Best Practices (2006).pdf[/url]
6 - [url=http://uploadboy.com/xh9comp6lcmz/Apress_Ajax_and_REST_Recipes_A_Problem_Solution_Approach.pdf.html]Apress Ajax and REST Recipes A Problem Solution Approach (2006).pdf [/url]
7 - [url=http://uploadboy.com/qz4po1uleeim/Apress_Accelerated_DOM_Scripting_with_Ajax_APIs_and_Libraries.pdf.html]Apress Accelerated DOM Scripting with Ajax APIs and Libraries (2007).pdf[/url]
8 - [url=http://uploadboy.com/6kaauzb7aqag/Addison_Wesley_Professional_Dojo_Using_the_Dojo_JavaScript_Library_to_Build_AJAX_Applications.pdf.html]Addison Wesley Professional Dojo Using the Dojo JavaScript Library to Build AJAX Applications (2009).pdf[/url]
9 - [url=http://uploadboy.com/wbqbwaora1ba/Addison_Wesley_AJAX_Security.pdf.html]Addison Wesley AJAX Security (2008).pdf[/url]
10 - [url=http://uploadboy.com/etdh3pvle0uy/Addison_Wesley_Advanced_ASP_NET_AJAX_Server_Controls_For_NET_Framework_3.5.pdf.html]    Addison Wesley Advanced ASP NET AJAX Server Controls For NET Framework 3.5 (2009).pdf [/url]

11 - [url=http://uploadboy.com/zffangp3y2h5/Apress_Beginning_Web_Development_Silverlight_and_ASP_NET_AJAX_From_Novice_to_Professional.pdf.html]Apress Beginning Web Development Silverlight and ASP NET AJAX From Novice to Professional (2008).pdf[/url]
12 - [url=http://uploadboy.com/y7gxmxdkk9o5/Apress_Beginning_XML_with_DOM_and_Ajax_From_Novice_to_Professional.pdf.html]Apress Beginning XML with DOM and Ajax From Novice to Professional (2006).pdf [/url]
13 - [url=http://uploadboy.com/ii3beh3ahwb1/Apress_Comet_and_Reverse_Ajax_The_Next_Generation_Ajax_2.0.pdf.html]Apress Comet and Reverse Ajax The Next Generation Ajax 2.0 (2008).pdf[/url]
14 - [url=http://uploadboy.com/52sa7koz7cll/Apress_Eclipse_Rich_AJAX_Platform.pdf.html]Apress Eclipse Rich AJAX Platform (2008).pdf[/url]
15 - [url=http://uploadboy.com/cmnmnowiawtg/Apress_Foundations_of_Ajax.pdf.html]Apress Foundations of Ajax (2006).pdf[/url]
16 - [url=http://uploadboy.com/2vopq4hgo3vi/Apress_Foundations_of_ASP_NET_AJAX.pdf.html]Apress Foundations of ASP NET AJAX (2007).pdf[/url]
17 - [url=http://uploadboy.com/g495zfx5bwmj/Apress_Foundations_of_Atlas_Rapid_Ajax_Development_with_ASP_NET_2.0.pdf.html]Apress Foundations of Atlas Rapid Ajax Development with ASP NET 2.0 (2006).pdf [/url]
18 - [url=http://uploadboy.com/rhh97saxps2q/Apress_MooTools_Essentials_The_Official_MooTools_Reference_for_JavaScript_and_Ajax_Development.pdf.html]Apress MooTools Essentials The Official MooTools Reference for JavaScript and Ajax Development (2008).pdf [/url]
19 - [url=http://uploadboy.com/7mv7a8wi32ld/Apress_Practical_Ajax_Projects_with_Java_Technology.pdf.html]Apress Practical Ajax Projects with Java Technology (2006).pdf[/url]
20 - [url=http://uploadboy.com/jb67a4yoa53o/Apress_Practical_JavaScript_DOM_Scripting_and_Ajax_Projects.pdf.html]Apress Practical JavaScript DOM Scripting and Ajax Projects (2007).pdf [/url]

21 - [url=http://uploadboy.com/ixbft4js7fuj/Apress_Pro_AJAX_and_Java.pdf.html]Apress Pro AJAX and Java (2006).pdf[/url]
22 - [url=http://uploadboy.com/6myghvfdg6uc/Apress_Pro_Ajax_and_the_NET_2.0_Platform.pdf.html]Apress Pro Ajax and the NET 2.0 Platform (2006).pdf[/url]
23 - [url=http://uploadboy.com/bdbqjuicol32/Apress_Pro_Apache_Struts_with_Ajax.pdf.html]Apress Pro Apache Struts with Ajax (2006).pdf [/url]
24 - [url=http://uploadboy.com/uyo3ma1yj49j/Apress_Pro_ASP_NET_3.5_Server_Controls_and_AJAX_Components.pdf.html]Apress Pro ASP NET 3.5 Server Controls and AJAX Components (2008).pdf[/url]
25 - [url=http://uploadboy.com/lso9u3p1e65w/Apress_Pro_JSF_and_Ajax_Building_Rich_Internet_Components.pdf.html]Apress Pro JSF and Ajax Building Rich Internet Components (2006).pdf[/url]
26 - [url=http://uploadboy.com/w54n0cki5sgj/Apress_The_Essential_Guide_to_Dreamweaver_CS3_with_CSS_AJAX_and_PHP.pdf.html]Apress The Essential Guide to Dreamweaver CS3 with CSS AJAX and PHP (2007).pdf [/url]
27 - [url=http://uploadboy.com/nn5ye4n2j9j4/Apress_The_Essential_Guide_to_Dreamweaver_CS4_with_CSS_AJAX_and_PHP.pdf.html]Apress The Essential Guide to Dreamweaver CS4 with CSS AJAX and PHP (2009).pdf[/url]
28 - [url=http://uploadboy.com/pslyn7ukzb8q/Apress_Web_Development_Solutions_Ajax_APIs_Libraries_and_Hosted_Services_Made_Easy.pdf.html]Apress Web Development Solutions Ajax APIs Libraries and Hosted Services Made Easy (2007).pdf[/url]
29 - [url=http://uploadboy.com/2eseat47tygp/Apress_ZK_AJAX_without_JavaScript_Framework.pdf.html]Apress ZK AJAX without JavaScript Framework (2007).pdf[/url]
30 - [url=http://uploadboy.com/os2xcn3c0z38/Course_Technology_Ajax_Programming_for_the_Absolute_Beginner.pdf.html]Course Technology Ajax Programming for the Absolute Beginner (2009).pdf [/url]

31 - [url=http://uploadboy.com/xtrv83lkp683/Course_Technology_Web_2.0_Security_Defending_Ajax_RIA_and_SOA.pdf.html]Course Technology Web 2.0 Security Defending Ajax RIA and SOA (2008).pdf[/url]
32 - [url=http://uploadboy.com/hcp8cn77but3/CreateSpace_Publishing_WP_and_Ajax_An_In_Depth_Guide_on_Using_Ajax_with_WP.pdf.html]CreateSpace Publishing WordPress and Ajax An In Depth Guide on Using Ajax with WordPress (2010).pdf[/url]
33 - [url=http://uploadboy.com/35zko1zhmwp3/DZone_Refcardz_Getting_Started_with_Ajax.pdf.html]DZone Refcardz Getting Started with Ajax (2008).pdf [/url]
34 - [url=http://uploadboy.com/1btrl3wg4az7/Manning_Ajax_in_Action.pdf.html]Manning Ajax in Action (2006).pdf[/url]
35 - [url=http://uploadboy.com/kkgdp9krrh4d/Manning_Ajax_in_Practice.pdf.html]Manning Ajax in Practice (2007).pdf [/url]
36 - [url=http://uploadboy.com/4j18b1pai27n/Manning_ASP_NET_AJAX_in_Action.pdf.html]Manning ASP NET AJAX in Action (2008).pdf [/url]
37 - [url=http://uploadboy.com/d132jqxzkm2t/Manning_GWT_in_Action_Easy_Ajax_with_the_Google_Web_Toolkit.pdf.html]Manning GWT in Action Easy Ajax with the Google Web Toolkit (2007).pdf [/url]
38 - [url=http://uploadboy.com/wz910kgbe783/MCGraw_Hill_Osborne_AJAX_A_Beginner_s_Guide.pdf.html]MCGraw Hill Osborne AJAX A Beginner s Guide (2009).pdf [/url]
39 - [url=http://uploadboy.com/r941gyedgbef/MCGraw_Hill_Osborne_AJAX_The_Complete_Reference.pdf.html]MCGraw Hill Osborne AJAX The Complete Reference (2008).pdf[/url]
40 -[url=http://uploadboy.com/zzo6zbrhvbr9/Microsoft_Press_ASP_NET_and_AJAX_Architecting_Web_Applications.pdf.html]Microsoft Press ASP NET and AJAX Architecting Web Applications (2009).pdf[/url]

41 - [url=http://uploadboy.com/n9ht424mb386/Microsoft_Press_Introducing_Microsoft_ASP_NET_AJAX.pdf.html]Microsoft Press Introducing Microsoft ASP NET AJAX (2007).pdf[/url]
42 - [url=http://uploadboy.com/dtst8z0yvbyd/New_Riders_Publishing_Adapting_to_Web_Standards_CSS_and_Ajax_for_Big_Sites.pdf.html]New Riders Publishing Adapting to Web Standards CSS and Ajax for Big Sites (2008).pdf [/url]
43 - [url=http://uploadboy.com/1i46h3nvo4b8/New_Riders_Publishing_Bulletproof_Ajax.pdf.html]New Riders Publishing Bulletproof Ajax (2007).pdf [/url]
44 - [url=http://uploadboy.com/dr7acy08wrve/New_Riders_Publishing_Scriptin%27_with_JavaScript_and_Ajax_A_Designer%E2%80%99s_Guide.pdf.html]New Riders Publishing Scriptin' with JavaScript and Ajax A Designer’s Guide (2010).pdf [/url]
45 - [url=http://uploadboy.com/gjcnnd4sxklz/OReilly_Adding_Ajax.pdf.html]OReilly Adding Ajax (2007).pdf [/url]
46 - [url=http://uploadboy.com/xeqr5om9tdu7/OReilly_Ajax_on_Java.pdf.html]OReilly Ajax on Java (2007).pdf [/url]
47 - [url=http://uploadboy.com/jor59ll00kfh/OReilly_Ajax_on_Rails.pdf.html]OReilly Ajax on Rails (2006).pdf[/url]
48 - [url=http://uploadboy.com/yb6jnag7vxg7/OReilly_Ajax_The_Definitive_Guide.pdf.html]OReilly Ajax The Definitive Guide (2008).pdf[/url]
49 - [url=http://uploadboy.com/dfgknpoa6z80/OReilly_Head_First_AJAX.pdf.html]OReilly Head First AJAX (2008).pdf [/url]
50 - [url=http://uploadboy.com/sezuegzls9k3/OReilly_Head_Rush_Ajax.pdf.html]OReilly Head Rush Ajax (2006).pdf [/url]

51 - [url=http://uploadboy.com/nlx2gfn0tn4i/OReilly_Learning_ASP_NET_2.0_with_AJAX.pdf.html]OReilly Learning ASP NET 2.0 with AJAX (2007).pdf[/url]
52 - [url=http://uploadboy.com/2u7abeg4ewif/OReilly_Programming_ASP_NET_AJAX.pdf.html]OReilly Programming ASP NET AJAX (2007).pdf [/url]
53 - [url=http://uploadboy.com/qfapf41wyzc8/OReilly_Securing_AJAX_Applications.pdf.html]OReilly Securing AJAX Applications (2007).pdf [/url]
54 - [url=http://uploadboy.com/nm9meqls36uk/Packt_Publishing_AJAX_and_PHP_Building_Modern_Web_Applications_2nd.pdf.html]Packt Publishing AJAX and PHP Building Modern Web Applications 2nd (2009).pdf[/url]
55 -[url=http://uploadboy.com/6u3fndvyalrq/Packt_Publishing_AJAX_and_PHP_Building_Responsive_Web_Applications.pdf.html]Packt Publishing AJAX and PHP Building Responsive Web Applications (2006).pdf [/url]
56 - [url=http://uploadboy.com/x8zap4oglszt/Packt_Publishing_Django_JavaScript_Integration_AJAX_and_jQuery.pdf.html]Packt Publishing Django JavaScript Integration AJAX and jQuery (2010).pdf [/url]
57 - [url=http://uploadboy.com/dfbvhuxw0uek/Packt_Publishing_DWR_Java_AJAX_Applications.pdf.html]Packt Publishing DWR Java AJAX Applications (2008).pdf[/url]
58 - [url=http://uploadboy.com/6x0mw5h7qvhi/Packt_Publishing_Google_Web_Toolkit_GWT_Java_AJAX_Programming.pdf.html]Packt Publishing Google Web Toolkit GWT Java AJAX Programming (2007).pdf [/url]
59 - [url=http://uploadboy.com/xpc3btsonmmv/Packt_Publishing_JSF_1.2_Components_Develop_Advanced_Ajax_enabled_JSF_Applications.pdf.html]Packt Publishing JSF 1.2 Components Develop Advanced Ajax enabled JSF Applications (2009).pdf [/url]
60 - [url=http://uploadboy.com/w1hfsjdjdqkx/Packt_Publishing_Microsoft_AJAX_Library_Essentials_Client_Side_ASP_NET_AJAX_1.0_Explained.pdf.html]Packt Publishing Microsoft AJAX Library Essentials Client Side ASP NET AJAX 1.0 Explained (2007).pdf[/url]

61 - [url=http://uploadboy.com/bjepl40kl7q1/Packt_Publishing_PHP_Ajax_Cookbook.pdf.html]Packt Publishing PHP Ajax Cookbook (2011).pdf[/url]
62 - [url=http://uploadboy.com/804f0an6wfz1/Packt_Publishing_PHP_Oracle_Web_Development_Data_Processing_Security_Caching_XML_Web_Services_and_AJAX.pdf.html]Packt Publishing PHP Oracle Web Development Data Processing Security Caching XML Web Services and AJAX (2007).pdf [/url]
63 - [url=http://uploadboy.com/msbskfk55sg4/Peachpit_Press_Visual_QuickPro_Guide_Adobe_AIR_with_AJAX.pdf.html]Peachpit Press Visual QuickPro Guide Adobe AIR with AJAX (2008).pdf [/url]
64 - [url=http://uploadboy.com/iu9doaps67yb/Peachpit_Press_Visual_QuickProject_Guide_Building_a_Web_Site_with_AJAX.pdf.html]Peachpit Press Visual QuickProject Guide Building a Web Site with AJAX (2008).pdf[/url]
65 - [url=http://uploadboy.com/5d6i3i076kw4/Peachpit_Press_Visual_QuickStart_Guide_JavaScript_and_Ajax_for_the_Web_6th.pdf.html]Peachpit Press Visual QuickStart Guide JavaScript and Ajax for the Web 6th (2006).pdf [/url]
66 - [url=http://uploadboy.com/hoz9u20fcnon/Pragmatic_Bookshelf_Publishing_Google_Web_Toolkit_Taking_the_Pain_Out_of_Ajax.pdf.html]Pragmatic Bookshelf Publishing Google Web Toolkit Taking the Pain Out of Ajax (2006).pdf [/url]
67 - [url=http://uploadboy.com/nd84tbdjzb26/Pragmatic_Bookshelf_Publishing_Mastering_Dojo_JavaScript_and_AJAX_Tools_for_Great_Web_Experiences.pdf.html]Pragmatic Bookshelf Publishing Mastering Dojo JavaScript and AJAX Tools for Great Web Experiences (2008).pdf [/url]
68 - [url=http://uploadboy.com/kpph6zcztlua/Pragmatic_Bookshelf_Publishing_Pragmatic_Ajax_A_Web_2.0_Primer.pdf.html]Pragmatic Bookshelf Publishing Pragmatic Ajax A Web 2.0 Primer (2006).pdf [/url]
69 - [url=http://uploadboy.com/b8pat643pgvy/Prentice_Hall_Advanced_Ajax_Architecture_and_Best_Practices.pdf.html]Prentice Hall Advanced Ajax Architecture and Best Practices (2008).pdf [/url]
70 - [url=http://uploadboy.com/6jk2p4g80bfd/Prentice_Hall_AJAX_Creating_Web_Pages_with_Asynchronous_JavaScript_and_XML.pdf.html]Prentice Hall AJAX Creating Web Pages with Asynchronous JavaScript and XML (2006).pdf [/url]

71 - [url=http://uploadboy.com/tqijtxlr4ld6/Prentice_Hall_AJAX_Rich_Internet_Applications_and_Web_Development_for_Programmers.pdf.html]Prentice Hall AJAX Rich Internet Applications and Web Development for Programmers (2008).pdf [/url]
72 - [url=http://uploadboy.com/ywt4i4ds06wj/Prentice_Hall_Enterprise_AJAX_Strategies_for_Building_High_Performance_Web_Applications.pdf.html]Prentice Hall Enterprise AJAX Strategies for Building High Performance Web Applications (2008).pdf[/url]
73 - [url=http://uploadboy.com/eobzzegsnffr/SAMS_Ajax_for_Web_Application_Developers.pdf.html]SAMS Ajax for Web Application Developers (2007).pdf [/url]
74 - [url=http://uploadboy.com/2um0z6lchp09/SAMS_Ajax_Starter_Kit_Quick_Start_Guide.pdf.html]SAMS Ajax Starter Kit Quick Start Guide (2007).pdf [/url]
75 - [url=http://uploadboy.com/za3xr49c1v4n/SAMS_Teach_Yourself_Ajax_in_10_Minutes.pdf.html]SAMS Teach Yourself Ajax in 10 Minutes (2006).pdf [/url]
76 - [url=http://uploadboy.com/f6d15gfx9e0r/SAMS_Teach_Yourself_Ajax_JavaScript_and_PHP_All_in_One.pdf.html]SAMS Teach Yourself Ajax JavaScript and PHP All in One (2009).pdf[/url]
77 - [url=http://uploadboy.com/do9v9ay7l4v7/SAMS_Teach_Yourself_ASP_NET_Ajax_in_24_Hours.pdf.html]SAMS Teach Yourself ASP NET Ajax in 24 Hours (2009).pdf [/url]
78 - [url=http://uploadboy.com/ayrjyvd04d12/SitePoint_Build_Your_Own_AJAX_Web_Applications.pdf.html]SitePoint Build Your Own AJAX Web Applications.(2006).pdf [/url]
79 - [url=http://uploadboy.com/766bf5w4e0rw/Springer_Publishing_Ajax_in_Oracle_JDeveloper.pdf.html]Springer Publishing Ajax in Oracle JDeveloper (2008).pdf [/url]
80 - [url=http://uploadboy.com/6m6enkpqyppo/Wiley_Ajax_Bible.pdf.html]Wiley Ajax Bible (2007).pdf [/url]

81 - [url=http://uploadboy.com/qdawtgjl9iuk/Wiley_Ajax_for_Dummies.pdf.html]Wiley Ajax for Dummies (2006).pdf [/url]
82 - [url=http://uploadboy.com/9kcj1jmjzh7f/Wiley_JavaScript_and_AJAX_for_Dummies.pdf.html]Wiley JavaScript and AJAX for Dummies (2010).pdf[/url]
83 - [url=http://uploadboy.com/17fbduoyjm3o/Wiley_Learn_JavaScript_and_Ajax_with_w3schools.pdf.html]Wiley Learn JavaScript and Ajax with w3schools (2010).pdf[/url]
84 - [url=http://uploadboy.com/awz1m8hxzwav/Wrox_Press_ASP_NET_AJAX_Programmer%27s_Reference_with_ASP_NET_2.0_or_ASP_NET_3.5.pdf.html]Wrox Press ASP NET AJAX Programmer's Reference with ASP NET 2.0 or ASP NET 3.5 (2007).pdf[/url]
85 - [url=http://uploadboy.com/vt7sl8kn2ee3/Wrox_Press_Beginning_Ajax_with_ASP_NET.pdf.html]Wrox Press Beginning Ajax with ASP NET (2006).pdf[/url]
86 - [url=http://uploadboy.com/0crf4ovs1las/Wrox_Press_Beginning_Ajax.pdf.html]Wrox Press Beginning Ajax (2007).pdf[/url]
87 - [url=http://uploadboy.com/e4flz23rz875/Wrox_Press_Beginning_ASP_NET_2.0_AJAX.pdf.html]Wrox Press Beginning ASP NET 2.0 AJAX (2007).pdf[/url]
88 - [url=http://uploadboy.com/h28sr3jpbky0/Wrox_Press_Professional_Ajax_2nd.pdf.html]Wrox Press Professional Ajax 2nd (2007).pdf[/url]
89 - [url=http://uploadboy.com/3juaervkinbr/Wrox_Press_Professional_Ajax.pdf.html]Wrox Press Professional Ajax (2006).pdf[/url]
90 - [url=http://uploadboy.com/xyauekfxz5zv/Wrox_Press_Professional_Rich_Internet_Applications_AJAX_and_Beyond.pdf.html]Wrox Press Professional Rich Internet Applications AJAX and Beyond (2007).pdf[/url]

یه نکته خیلی مهم هست که در هنگام دانلود کتاب ها حتماً حتماً باید به آن دقت کنید
در بعضی از لینک ها وقتی که روی آنها کلیک می کنید عبارت " %E2%80%8B " وجود دارد که باید حتماً اونو از لینک مربوطه پاک کرد ، چون وجود این کد مانع از باز شدن صفحه ی اصلی دانلود شود
راه حل آن این است که این کد " %E2%80%8B " را از لینک پاک کرد

برای مثال :
لینک معیوب

[Code]
http://uploadboy.com/pslyn7ukzb8q/Apress_Web_Development_Solutions_Ajax_APIs_Libraries_and_Hosted_Services_Made_%E​2%80%8Bsy.pdf.html
[/code]

لینک اصلاح شده

[Code]
http://uploadboy.com/pslyn7ukzb8q/Apress_Web_Development_Solutions_Ajax_APIs_Libraries_and_Hosted_Services_Made_Ea​sy.pdf.html
[/code]

[URL=http://uploadboy.com/xo8n2w4apses/All_Link_Ajax_Books_For_Forum_And_Website.rtf.html]لینک دانلود 90 کتاب آموزش آجاکس برای استفاده در فروم و وبسایت ها [/URL]

امیدوارم که این پست به کارتون اومده باشه

9  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .