داده های عددی

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  صبا ...saba ،‏ 1 سال و 6 ماه پیش .

١٧٩ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵     ۹:۱۵ ق.ظ #


صبا ...saba

Subscriber
0 پست669 تاپیک

نوع داده
توضیحات
فضا

tinyint
اعداد صحیح بین 0 تا 255
1 byte

smallint
اعداد صحیح بین 32,767 تا 32,768-
2 bytes

int
اعداد صحیح بین 2,147,483,647 تا 2,147,483,648 -
معادل از منفی 231 تا 231 منهای یک است
4 bytes

bigint
اعداد صحیح بین 9,223,372,036,854,775,807 تا 9,223,372,036,854,775,808-

که معادل از منفی 263 تا 263 منهای یک است
8 bytes

decimal(p,s)
اعداد با مقیاس (scale) و دقت (precision) ثابت
از منفی 1038 بعلاوه یک تا 1038 منهای یک
پارامتر p ماکزیمم تعداد ارقام یک عدد را نشان می دهد (شامل هم ارقامی که سمت راست علامت اعشار می آیند و هم ارقامی که سمت چپ علامت اعشار می آیند) پارامتر p باید مقداری بین صفر تا 38 باشد. مقدار پیش فرض 18 می باشد.
پارامتر s ماکزیمم تعداد ارقامی که سمت راست علامت اعشار می آید را نشان می دهد. پارامتر s باید عددی بین صفر تا p باشد. مقدار پیش فرض عدد صفر است
5-17 bytes

numeric(p,s)
اعداد با مقیاس (scale) و دقت (precision) ثابت
از منفی 1038 بعلاوه یک تا 1038 منهای یک
پارامتر p ماکزیمم تعداد ارقام یک عدد را نشان می دهد (شامل هم ارقامی که سمت راست علامت اعشار می آیند و هم ارقامی که سمت چپ علامت اعشار می آیند) پارامتر p باید مقداری بین صفر تا 38 باشد. مقدار پیش فرض 18 می باشد.
پارامتر s ماکزیمم تعداد ارقامی که سمت راست علامت اعشار می آید را نشان می دهد. پارامتر s باید عددی بین صفر تا p باشد. مقدار پیش فرض عدد صفر است
5-17 bytes

smallmoney
داده های ارزی بین 214,748.3648- تا 214,748.3647
4 bytes

money
داده های ارزی بین 922,337,203,685,477.5808- تا 922,337,203,685,477.5807
8 bytes

float(n)
برای نگهداری اعداد غیر صحیح با تعداد ارقام اعشار متغیر و یا تخمـینـی استفاده می‌شود (from -1.79E + 308 to 1.79E + 308)
پارامتر n نشان دهنده 4 byteی یا 8 byteی بودن فیلد است. اگر بین ا تا 24 باشد فیلد، 4 byteی است و اگر بین 25 تا 53 باشد فیلد، 8 byteی است. مقدار پیش فرض عدد 53 است.
4 یا 8 bytes

real
 برای نگهداری اعداد غیر صحیح با تعداد ارقام اعشار متغیر و یا تخمـینـی استفاده می‌شود (from -3.40E + 38 to 3.40E + 38)
4 bytes

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .