داده های عددی

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  صبا ...saba ،‏ 1 سال و 9 ماه پیش .

۱۸۹ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵     ۹:۱۳ ق.ظ #


صبا ...saba

Subscriber
0 پست669 تاپیک

دادهتوضیحاتفضاTINYINT(size)

محدوده اعداد مجاز به صورت علامت دار: 128- تا 127
محدوده اعداد مجاز به صورت بدون علامت: 0 تا 255

1 byte

SMALLINT(size)

محدوده اعداد مجاز به صورت علامت دار: 32768- تا 32767
محدوده اعداد مجاز به صورت بدون علامت: 0 تا 65535

2 byte

MEDIUMINT(size)

محدوده اعداد مجاز به صورت علامت دار: 8388608- تا 8388607
محدوده اعداد مجاز به صورت بدون علامت: 0 تا 16777215

3 byte

INT(size)

محدوده اعداد مجاز به صورت علامت دار: 2147483648- تا 2147483647
محدوده اعداد مجاز به صورت بدون علامت: 0 تا 4294967295

4 byte

BIGINT(size)

محدوده اعداد مجاز به صورت علامت دار: 9223372036854775808- تا 9223372036854775807
محدوده اعداد مجاز به صورت بدون علامت: 0 تا 18446744073709551615

8 byte

FLOAT(size,d)

از این دو نوع داده برای ذخیره اعداد اعشاری با ممیز شناور استفاده می شود
پارامتر size حداکثر تعداد ارقام و پارمتر d حداکثر تعداد ارقام سمت راست ممیز اعشار را مشخص می کند
پارامتر size نشان دهنده 4 byteی یا 8 byteی بودن فیلد است. اگر بین ا تا 24 باشد، 4 byteی است و اگر بین 25 تا 53 باشد، 8 byteی است

4 یا 8 byteDOUBLE(size,d)

از این دو نوع داده برای ذخیره اعداد اعشاری با ممیز شناور استفاده می شود

پارامتر size حداکثر تعداد ارقام و پارمتر d حداکثر تعداد ارقام سمت راست ممیز اعشار را مشخص می کند

8 byte

DECIMAL(size,d)

از این نوع داده برای نگهداری اعداد اعشاری با ممیز ثابت استفاده می شود. این نوع داده برای هر ۹ رقم ، ۴ بایت فضا اشغال می کند
پارامتر size حداکثر تعداد ارقام و پارمتر d حداکثر تعداد ارقام سمت راست ممیز اعشار را مشخص می کند

 

 

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .