تعریف توابع در PHP Wiki

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  صبا ...saba ،‏ 1 سال و 6 ماه پیش .

٢٨٠ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵     ۱۰:۰۵ ق.ظ #


صبا ...saba

Subscriber
0 پست669 تاپیک

قدرت واقعی PHP در توابع آن است، در PHP بیش از 1000 تابع از قبل نوشته شده وجود دارد.
در این فصل به شما نشان خواهیم داد که در PHP چگونه می توانید توابع خودتان را تعریف کنید.

یک تابع به وسیله صدا زدن آن اجرا خواهد شد، شما می توانید از هر جای صفحه آنرا صدا بزنید.
نحوه تعریف توابع:
function functionName()
{
code to be executed;
}
توجه: برای نامگذاری توابع موارد زیر را در نظر داشته باشید:

اسامی توابع به نحوی انتخاب شوند که نام انتخاب شده معرفی کننده عملی باشد که تابع انجام می دهد
نام تابع می تواند با حروف و یا علامت "_" شروع شود(با عدد نمی تواند شروع شود).

مثال: یک تابع ساده که با صدا زدن آن نام من چاپ می شود:
<html>
<body>

<?php
function writeName()
{
echo "pahlavan sadegh";
}

echo "My name is ";
writeName();
?>

</body>
</html>
خروجی کد بالا:
My name is pahlavan sadegh

ارسال پارامتر به توابع
Wiki
یک پارامتر چیزی شبیه یک متغیر است، پارامترها بعد از نام تابع داخل پرانتز تعریف می شوند.

مثال1: در مثال زیر با ارسال نام شخص به تابع، بعد از صدا زدن تابع، نام های مختلف با فامیلی یکسان چاپ می شود.
<html>
<body>

<?php
function writeName($fname)
{
echo $fname . " Ahmadi.<br />";
}

echo "My name is ";
writeName("Ali");
echo "My sister's name is ";
writeName("Sara");
echo "My brother's name is ";
writeName("Amir");
?>

</body>
</html>
خروجی کد بالا:
My name is Ali Ahmadi.
My sister's name is Sara Ahmadi.
My brother's name is Amir Ahmadi.
مثال2: تابع زیر دو پارامتر دارد.
<html>
<body>

<?php
function addNumbers($a , $b)
{
$sum = $a + $b;
echo $sum;
}

addNumbers(100,200);
؟>

</body>
</html>
 خروجی کد بالا:
300
نکته: به صورت پیش فرض پارامترهایی که به توابع ارسال می شوند، طوری هستند که در صورتی که در تابع تغییر کنند مقدار اصلی آنها تغییری نخواهد کرد و به همان صورت باقی خواهند ماند، اما اگر در تعریف تابع قبل از اسم متغیر از علامت "&" استفاده کنیم، این ویژگی تغییر می کند یعنی با تغییر یک متغیر در درون تابع، اصل متغیر هم تغییر خواهد نمود، به مثال زیر توجه کنید.

مثال:
<html>
<body>

<?php
function changeit(&$string)
{
echo "String is: " . $string . '<br />';
$string="Learning PHP";
echo "String Changed to: " . $string . '<br />';
}

$str="PLUS";
changeit($str);
echo $str;

?>

</body>
</html>
خروجی کد بالا:
String is: PLUS
String Changed to: Learning PHP
Learning PHP

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .