ایجاد DataReader

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  صبا ...saba ،‏ 1 سال و 6 ماه پیش .

٢١۴ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵     ۱:۴۷ ق.ظ #


صبا ...saba

Subscriber
0 پست669 تاپیک

کلاس OleDbDataReader برای خواندن جریانی از رکوردهای یک منبع داده استفاده می شود.

DataReader با استفاده از فراخوانی متد ExecuteReader از شیء OleDbDataReader ایجاد می گردد:

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<script runat="server">
sub Page_Load
dim dbconn,sql,dbcomm,dbread
dbconn=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
data source=" & server.mappath("northwind.mdb"))
dbconn.Open()
sql="SELECT * FROM customers"
dbcomm=New OleDbCommand(sql,dbconn)
dbread=dbcomm.ExecuteReader()
end sub
</script>

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .