ایجاد یک ArrayList

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  صبا ...saba ،‏ 1 سال و 5 ماه پیش .

٢٠٨ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵     ۱:۴۵ ق.ظ #


صبا ...saba

Subscriber
0 پست669 تاپیک

شیء ArrayList، مجموعه ای از آیتم هاست که هر کدام از این آیتم ها دارای داده هستند.

آیتم ها با استفاده از متد ()Add به ArrayList اضافه می شوند.

کد زیر یک شیء جدید ArrayList با عنوان mycountries ایجاد می کند و چهار آیتم به آن اضافه می کند:

<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
dim mycountries=New ArrayList
mycountries.Add("Norway")
mycountries.Add("Sweden")
mycountries.Add("France")
mycountries.Add("Italy")
end if
end sub
</script>

به طور پیش فرض، هر شیء حاوی 16 ورودی است. شیء ArrayList می تواند تا آخرین اندازه خود، با استفاده از متد ()TrimToSize سایز دهی شود:

<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
dim mycountries=New ArrayList
mycountries.Add("Norway")
mycountries.Add("Sweden")
mycountries.Add("France")
mycountries.Add("Italy")
mycountries.TrimToSize()
end if
end sub
</script>

ArrayList همچنین می تواند از روی حروف الفبا یا بر اساس عدد با استفاده از متد ()Sort مرتب شود:

<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
dim mycountries=New ArrayList
mycountries.Add("Norway")
mycountries.Add("Sweden")
mycountries.Add("France")
mycountries.Add("Italy")
mycountries.TrimToSize()
mycountries.Sort()
end if
end sub
</script>

برای مرتب سازی در جهت عکس، می توان از متد ()Reverse بعد از متد ()Sort استفاده کرد:

<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
dim mycountries=New ArrayList
mycountries.Add("Norway")
mycountries.Add("Sweden")
mycountries.Add("France")
mycountries.Add("Italy")
mycountries.TrimToSize()
mycountries.Sort()
mycountries.Reverse()
end if
end sub
</script>

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .