اتصال داده ها به یک ArrayList

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  صبا ...saba ،‏ 1 سال و 6 ماه پیش .

١٧٧ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵     ۱:۴۵ ق.ظ #


صبا ...saba

Subscriber
0 پست669 تاپیک

شیء ArrayList ممکن است به صورت اتوماتیک، متن و مقادیر را برای کنترل های زیر تولید کند:

asp:RadioButtonList
asp:CheckBoxList
asp:DropDownList
asp:Listbox

برای اتصال کنترل RadioButtonList، ابتدا یک کنترل RadioButtonList (بدون استفاده از عنصر asp:ListItem) در یک صفحه aspx. ایجاد فرمایید:

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:RadioButtonList id="rb" runat="server" />
</form>

</body>
</html>

سپس اسکریپتی برای ایجاد لیست و اتصال مقادیر لیست به کنترل RadioButtonList ایجاد نمایید:

مثال
<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
dim mycountries=New ArrayList
mycountries.Add("Norway")
mycountries.Add("Sweden")
mycountries.Add("France")
mycountries.Add("Italy")
mycountries.TrimToSize()
mycountries.Sort()
rb.DataSource=mycountries
rb.DataBind()
end if
end sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:RadioButtonList id="rb" runat="server" />
</form>

</body>
</html>
خروجی کد بالا:

France

Italy

Norway

Sweden

ویژگی DataSource کنترل RaioButtonList، معادل ArrayList تنظیم شد و به عنوان منبع داده (data source) کنترل RadioButtonList تعریف شد.

متد ()DataBind کنترل RadioButtonList منبع داده (data source) را به کنترل RadioButtonList متصل می کند.

نکته: مقادیر استفاده شده هم به عنوان متن و هم به عنوان مقدار کنترل استفاده شده است. برای افزودن مقادیری که از متن مجزا هستند، هم می توان از HashTable استفاده کرد و هم از شیء SortedList.

 

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .