یکبار اجرا شدن تابع - جاوا اسکریپت - اجرا نشدن دوباره تابع