لیست فیلد به جز یک و دوتا

تاپیک بازدید پست تازگی

در : دیتابیس - SQL

٣٣۴ 1 2 سال و 3 ماه پیش

 مهرداد چگینی علی آبادی

تاپیک 1 تا 1 (از مجموع 1 تاپیک)