پاسخ به : هک

نویسنده پاسخ ها
آرتین غفاری # ارسال شده در ۲۰ تیر ۱۳۹۷ در ۱:۵۰ ق.ظ

برای ایمیل از روش های
session hijacking
password attack
phishing
باید استفاده کرد