پاسخ به : فارسی نویسی در PHPMYADMIN

نویسنده پاسخ ها
زهرا فرحمند # ارسال شده در ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ در ۲:۵۲ ق.ظ

$mysqli_conn->set_charset("utf8");