پاسخ به : ثبت اختراع آمریکا

نویسنده پاسخ ها
مومو حسینی # ارسال شده در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ در ۱:۱۹ ب.ظ

منبع:موسسه حامی نخبگان 
1- Non-Provisional Patent (ثبت دائمی اختراع)
پتنت‌های کاربردی توسط افرادی که فرآیندهای کاربردی و جدید، ماشین‌، محتویات و مطالبی در خصوص تولید، ترکیباتی از مواد و یا هرگونه بهبود و ارتقای کیفی موثر و مفید را ابداع می‌کنند درخواست می‌شوند. بیشترین تعداد پتنت‌ها در کشور آمریکا در این دسته ثبت می‌شوند. این نوع ثبت به صورت دائمی می باشد و تقریباً در حدود 2 سال یا کمی بیشتر به طول می انجامد.

2-  Provisional Patent (ثبت موقت اختراع) 
ثبت اختراع موقت (Provisional Patent) در آمریکا به مخترع فرصت می دهد حق تقدم اختراع خود را با هزینه کمی برای مدت یکسال حفظ کند. در این مدت مخترع میتواند بدون نگرانی اختراع خود را بازاریابی و کارهای ثبت طولانی مدت آن را انجام دهد. در صورتی که ارزش اختراع تایید شد مخترع میتواند پیش از پایان یکسال مهلت نسبت به ثبت طولانی مدت آن (Patent Utility) در آمریکا و همچنین در کشورهای دیگر اقدام کند.
https://nokhbeha.com