پاسخ به : برسی سئو

نویسنده پاسخ ها
essi 2 # ارسال شده در ۹ مرداد ۱۳۹۷ در ۱:۲۷ ب.ظ

جرثقیل های برجی از تجهیزات و قطعات پیچیده و زیادی تشکیل شده اند که باید توسط اپراتور با تجربه هدایت شوند و تست و بازرسی جرثقیل برجی ، تست فنی جرثقیل برجی تاور باید توسط کارشناس خبره و آگاه صورت پذیرد. عواقب ناشی از خرابی یک جرثقیل برجی احتمالا به شدت جدی است و احتمال مرگ و میر را دارد.جرثقیل برجی همچنین ابزار اصلی بارگیری مواد در محل ساخت و ساز است و هر خرابی تاثیر جدی بر برنامه ساخت و ساز دارد.به همین دلیل بسیار مهم است که جرثقیل های برجی به طور موثری نگهداری شوند تا اطمینان حاصل شود که عملیات ایمن و کارآمد در طول زمان ادامه یابد.
علاوه بر روند تعمیر و نگهداری، بررسی دقیق . تست و بازرسی جرثقیل برجی، پس از هر نصب، به طور دوره ای و پس از شرایط خاص مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که جرثقیل های برجی ایمنی لازم برای ادامه استفاده را دارند

بازرسی جرثقیل برجی

بازرسی حین نصب
برچیدن اصولی جرثقیل تاور
بازرسی و تست فنیسیستم بالابری
تکنولوژی درایو جرثقیل برجی
بازرسی سیستم های اضافه بار( اورلود)
کلید های محدود کننده
الزامات بست ها و پیچ ها
صدور گواهینامه سلامت جرثقیل
تست بار جرثقیل برجی
اتصالات
بازرسی ساختاری جرثقیل برجی تاور
الزامات بنیادی
انتقال بار
لنگرگاه ها و شناسایی خطرات برق
تست و بازرسی فنی جرثقیل برجی

 

نصب جرثقیل تاور

بازرسی استاندارد جرثقیل تاور