آموزش پلاگین نویسی وردپرس

۱۳۳ رای ۹.۱

access_time طول دوره ۴۵ ساعت
event_seat تعداد جلسات ۷۴ جلسه
people دانشجویان ۵۴۵ نفر
headset_mic پشتیبانی دوره۳ ماه
file_downloadسرفصل های دوره دانلود

قیمت : ۲۴۹ هزار تومان

schedule بیش از 45 ساعت آموزش ویدیویی حرفه ای - 4.5 گیگ اطلاعات
description توضیحات دوره list جلسات دوره speaker_notes دیدگاه ها
list لیست جلسات دوره
 1. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 1) : آشنایی با پلاگین ها،مقدمه و پیش نیاز ها play_circle_outlined
 2. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 2) : نصب برنامه های لازم و آماده سازی محیط کار play_circle_outlined
 3. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 3) : آشنایی با ساختار پلاگین وردپرس و نحوه اجرای آن play_circle_outlined
 4. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 4) : بررسی hook ها در وردپرس و نحوه عملکرد آنها play_circle_outlined
 5. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 5) : بررسی دقیق تر hook ها و ایجاد اولین پلاگین play_circle_outlined
 6. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 6) : ایجاد پلاگین لینک دار کردن کلمات و فیلتر کردن محتوای مطالب play_circle_outlined
 7. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 7) : ایجاد پلاگین فیلتر کردن کلمات زشت در نظرات play_circle_outlined
 8. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 8) : معرفی شورت کد + ایجاد پلاگین محدود کردن مطالب play_circle_outlined
 9. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 9) : ایجاد پلاگین جملات تصادفی به صورت shortcode play_circle_outlined
 10. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 10) : پلاگین آمار بازدید وب سایت - ایجاد جدول های دیتابیس play_circle_outlined
 11. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 11) : پلاگین آمار بازدید کاربران - کلاس wpdb play_circle_outlined
 12. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 12) : پلاگین آمار بازدید کاربران - ثبت بازدید های کاربران play_circle_outlined
 13. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 13) : پلاگین آمار بازدید کاربران - ایجاد منوی مدیریت play_circle_outlined
 14. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 14) : پلاگین آمار بازدید کاربران - نمایش داده ها در بخش مدیریت play_circle_outlined
 15. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 15) : پلاگین آمار بازدید کاربران - نمایش داده ها در بخش مدیریت(قسمت 2) play_circle_outlined
 16. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 16) : پلاگین آمار بازدید کاربران - رسم نمودار با chart.js play_circle_outlined
 17. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 17) : پلاگین آمار بازدید کاربران - رسم نمودار با chart.js - قسمت 2 play_circle_outlined
 18. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 18) : پلاگین آمار بازدید کاربران -منوی تنظیمات play_circle_outlined
 19. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 19) : پلاگین آمار بازدید کاربران -option ها و ذخیره تنظیمات پلاگین play_circle_outlined
 20. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 20) : پلاگین آمار بازدید کاربران -wp_schedule_event و ارسال پیامک و ایمیل play_circle_outlined
 21. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 21) : پلاگین آمار بازدید کاربران - wp_mail play_circle_outlined
 22. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 22) : پلاگین آمار بازدید کاربران - user meta play_circle_outlined
 23. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 23) : پلاگین آمار بازدید کاربران (جلسه پایانی) - کدهای نصب پلاگین play_circle_outlined
 24. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 24) : پلاگین کاربران VIP - مقدمات play_circle_outlined
 25. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 25) : پلاگین کاربران VIP - اضافه کردن محصول جدید play_circle_outlined
 26. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 26) : پلاگین کاربران VIP - مدیریت محصولات play_circle_outlined
 27. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 27) : پلاگین کاربران VIP - مدیریت کاربران play_circle_outlined
 28. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 28) : پلاگین کاربران VIP - حذف و اضافه کردن کاربران ویژه play_circle_outlined
 29. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 29) : پلاگین کاربران VIP - اضافه و کاهش اعتبار کاربران play_circle_outlined
 30. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 30) : پلاگین کاربران VIP - ایجاد کیف پول کاربری play_circle_outlined
 31. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 31) : پلاگین کاربران VIP - خرید عضویت VIP play_circle_outlined
 32. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 32) : پلاگین کاربران VIP - ثبت خرید کاربر و صورت حساب play_circle_outlined
 33. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 33) : پلاگین کاربران VIP - افزایش و کاهش کیف پول + صورت حساب کاربر play_circle_outlined
 34. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 34) : پلاگین کاربران VIP - متاباکس ها و ایجاد مطالب vip play_circle_outlined
 35. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 35) : پلاگین کاربران VIP - ایجاد فیلتر مطالب play_circle_outlined
 36. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 36) : پلاگین کاربران VIP - ایجاد فیلتر های مطالب بر اساس شورتکد play_circle_outlined
 37. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 37) : پلاگین کاربران VIP - مدیریت و دانلود فایل های vip - قسمت اول play_circle_outlined
 38. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 38) : پلاگین کاربران VIP - مدیریت و دانلود فایل های vip - قسمت دوم play_circle_outlined
 39. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 39) : پلاگین کاربران VIP - مدیریت و دانلود فایل های vip - قسمت سوم play_circle_outlined
 40. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 40) : پلاگین کاربران VIP - مدیریت کارهای زمان بندی شده play_circle_outlined
 41. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 41) : پلاگین کاربران VIP -پیاده سازی درگاه پرداخت آنلاین play_circle_outlined
 42. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 42) : پلاگین کاربران VIP -آمار و اطلاعات کاربران ویژه play_circle_outlined
 43. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 43) : پلاگین کاربران VIP -پیاده سازی کد تخفیف - بخش اول play_circle_outlined
 44. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 44) : پلاگین کاربران VIP -پیاده سازی کد تخفیف - بخش دوم play_circle_outlined
 45. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 45) : پلاگین کاربران VIP -پیاده سازی بخش تنظیمات - بخش اول play_circle_outlined
 46. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 46) : پلاگین کاربران VIP -پیاده سازی بخش تنظیمات - بخش دوم play_circle_outlined
 47. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 47) : پلاگین کاربران VIP -ایجاد فایل نصب play_circle_outlined
 48. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 48) : پلاگین اعلانات وردپرس - پیاده سازی و معرفی post transition hook play_circle_outlined
 49. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 49) : پلاگین اعلانات وردپرس - آشنایی با user register hook play_circle_outlined
 50. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 50) : پلاگین اعلانات وردپرس - publish post hook play_circle_outlined
 51. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 51) : پلاگین اعلانات وردپرس -comments notification play_circle_outlined
 52. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 52) : پلاگین اعلانات وردپرس -custom hooks - قسمت پایانی play_circle_outlined
 53. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 53) : پلاگین مدیریت تبلیغات - قسمت اول play_circle_outlined
 54. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 54) : پلاگین مدیریت تبلیغات - ایجاد zone play_circle_outlined
 55. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 55) : پلاگین مدیریت تبلیغات - مدیریت و ویرایش zone play_circle_outlined
 56. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 56) : پلاگین مدیریت تبلیغات - ایجاد بنرهای تبلیغاتی play_circle_outlined
 57. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 57) : پلاگین مدیریت تبلیغات - ذخیره بنر ها و آپلود تصاویر play_circle_outlined
 58. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 58) : پلاگین مدیریت تبلیغات - لیست بنر ها و شورتکد نمایش ناحیه play_circle_outlined
 59. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 59) : پلاگین مدیریت تبلیغات - shortcode نمایش بنر ها play_circle_outlined
 60. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 60) : پلاگین مدیریت تبلیغات - url اختصاصی نمایش بنر ها play_circle_outlined
 61. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 61) : پلاگین مدیریت تبلیغات - آمار کلیک بنر ها play_circle_outlined
 62. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 62) : پلاگین مدیریت تبلیغات - فرم سفارش play_circle_outlined
 63. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 63) : پلاگین مدیریت تبلیغات - ابزارک تبلیغات play_circle_outlined
 64. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 64) : پلاگین مدیریت تبلیغات -تنظیمات(پایانی) play_circle_outlined
 65. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 65) : پلاگین نویسی شی گرا- مقدمه play_circle_outlined
 66. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 66) : پلاگین نویسی شی گرا- الگوی singleton play_circle_outlined
 67. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 67) : پلاگین نویسی شی گرا- autoloading کلاس ها در پلاگین play_circle_outlined
 68. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 68) : پلاگین نویسی شی گرا- الگوی طراحی simple factory play_circle_outlined
 69. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 69) : پلاگین نویسی شی گرا-بررسی contract ها و الگوی طراحی strategy play_circle_outlined
 70. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 70) : پلاگین نویسی شی گرا-الگوی adapter و پلاگین پذیری پلاگین ها play_circle_outlined
 71. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 71) : پلاگین نویسی شی گرا-توسعه پلاگین play_circle_outlined
 72. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 72) : پلاگین نویسی شی گرا- پلاگین توسعه و نقش های کاربری play_circle_outlined
 73. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 73) : پلاگین نویسی شی گرا- عملیات های خودکار و ajax در بخش مدیریت play_circle_outlined
 74. دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 74) : جلسه پایانی -امنیت در کدنویسی و بررسی درخواست های http و قابلیت ترجمه play_circle_outlined

آموزش پلاگین نویسی برای وردپرس

وردپرس - Wordpress به عنوان محبوب ترین سیستم مدیریت محتوا در بین اکثر کاربران فضای مجازی به خوبی شناخته شده است و این موضوع باعث شده تا سیستم های مختلفی برای وردپرس تهیه و به بازار عرضه شود. هر چند وردپرس خود رایگان است اما قابلیت های توسعه آن از جمله قالب ها و پلاگین ها که به کاربران کمک می کند سیستم مورد نظر خود را پیاده سازی کنند، باعث شده است تا رونق بسیار زیادی در بازار فروش قالب ها و پلاگین های آن ایجاد شود.

پلاگین وردپرس

فروش هایی که تا دهها میلیون دلار هم برای یک افزونه می رسد! در این دوره سعی کرده ایم تمامی مواردی که شما برای تهیه یک پلاگین عالی و کاملا حرفه ای نیاز دارد را قرار دهیم و تدریس نماییم. آموزش پلاگین نویسی به صورت کاملا پروژه محور و کاربردی تهیه شده است، پلاگین هایی حرفه ای وردپرس که هم نحوه ایجاد و کدنویسی آنها را یاد خواهید گرفت و هم آنها را در پایان دوره خواهید داشت. شما پس از گذراندن این دوره قادر خواهید بود هر نوع پلاگین دلخواه دیگری را که فکر می کنید برای سایت خود بنویسید. لازم به ذکر است در صورت سفارش پلاگین های طراحی و کدنویسی شده در این دوره، باید هزینه ای حداقل 800 هزارتومانی بپردازید! در صورتی که در این دوره شما فقط با پرداخت هزینه ای اندک، هم پلاگین نویسی حرفه ای خواهید شد و هم این پلاگین ها را در پایان دوره خواهید داشت. تدریس مباحث این دوره نیز به مانند دوره های دیگر سون لرن، بر اساس اصل صداقت در تدریس و جامع بودن دوره هاست و مدرس تمامی تجربیات حرفه ای خود در این زمینه را به شما انتقال خواهد داد! به جرئت می توانیم ادعا کنیم دوره حاضر حرفه ای ترین و استانداردترین دوره پلاگین نویسی وردپرس است که در سطح ایران برگزار می گردد. پس فرصت را از دست ندهید و خود را به یک پلاگین نویس حرفه ای وردپرس تبدیل کنید!

 

دانلود سرفصل های کامل و ریز به ریز دوره آموزش پیشرفته پلاگین نویسی وردپرس

 

سرفصل های کلی دوره آموزش حرفه ای پلاگین نویسی وردپرس

 • فصل اول : مقدمات پلاگین نویس در وردپرس
 • فصل دوم : شروع پلاگین نویسی با نوشتن چند پلاگین ساده
 • فصل سوم : پروژه جامع 1 - ایجاد پلاگین آمار بازید کاربران
 • فصل چهارم : پروژه جامع 2 – پلاگین ایجاد و مدیریت کاربران VIP
 • فصل پنجم : پروژه جامع 3 – پلاگین ثبت و مدیریت اعلانات وردپرس
 • فصل ششم : پروژه جامع 4 - پلاگین مدیریت تبلیغات در وردپرس
 • فصل هفتم : مباحث پیشرفته + شی گرایی در پلاگین نویسی وردپرس
 • فصل هشتم : منابع، جمع بندی و توصیه های مهم
Mohaddese Zafarimoqaddam replyپاسخ

سلام استاد. من مدتهاست که دنبال راه خلی برای مشکلم میگردم اما پیداش نکردم. لطفا کمک کنید.
این کدی که نوشتم توی کروم به درستی کار میکنه اما توی فایرفاکس نمیتونم خروجی بگیرم.

صفحه html
<?php
if(!defined(‘ABSPATH’))
	exit(‘No Access!’);

if ( !is_user_logged_in() ) 
{
  wp_redirect( home_url() );
}

global $post,$wpdb;

if(isset($_POST[‘catID’]))
	$category = $_POST[‘catID’];

if(!empty($_POST[‘catID’]))
{
	$args = array(
		‘posts_per_page’  => -1 ,
		‘post_type’    => ‘product’,
		‘post_status’   => ‘publish’,
		‘tax_query’ => array(
			array(
				‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
				‘field’ => ‘id’,
				‘terms’ => $category
		)
	));
}
else
{
	$args = array(
		‘posts_per_page’  => -1 ,
		‘post_type’    => ‘product’,
		‘post_status’   => ‘publish’);
}

$results = new WP_Query ($args);
?>

<div class="wrap">
	<h1 class="wp-heading-inline">سفارش محصول</h1>
	<a class="page-title-action" href="<?php echo admin_url( ‘admin.php?page=wporder_add_cart’ ); ?>">مشاهده سبد خرید</a>
	<hr class="wp-header-end">
	<div id="message"></div>
	<div class="tablenav top">
		<div class="alignleft actions bulkactions">
			<form method="post">
				<select id="catID" name="catID" >
					<option value="0"><?php echo esc_attr(__(‘Select Category’)); ?></option>
					<?php
					$categories = get_terms(‘product_cat’);
					foreach ($categories as $category) { ?>
						<option value="<?php echo $category->term_id; ?>">
						<?php echo $category->name; ?>
						<?php echo ($category->count); ?>
						</option>
					<?php } ?>
				</select>
				<button type="submit" id="order_search_cat_id" class="btn btn-primary">جستجو</button>
			</form>
		</div>
	</div>
	<form method="post" id="form_new_order">
		<table class="wp-list-table widefat fixed striped posts">
			<thead>
				<tr>
					<th scope="col" class="manage-column">کد کالا</th>
					<th scope="col" class="manage-column">نام کالا</th>
					<th scope="col" class="manage-column">عرض دهانه (متر)</th>
					<th scope="col" class="manage-column">تعداد</th>
					<th scope="col" class="manage-column">قیمت واحد (تومان)</th>
					<th scope="col" class="manage-column"></th>
				</tr>
			</thead>
				
			<tbody>
				<?php if ( $results->have_posts() ):
					while ( $results->have_posts() ):
						$results->the_post();
						$product_id = $results->post->ID;?>

						<tr>
							<td><?php echo get_post_meta($product_id,’code_product’, true); ?></td>
							<td><?php echo get_the_title(); ?></td>
							<td>
							<?php 
								$width_door = get_post_meta($product_id,’width_door’, true); 
								if( $width_door == "enable" ){
							?>
							<input type="text" id="width_<?php echo $product_id; ?>" name="width_door" value="">
							<?php } else { ?>
								<input type="hidden" id="width_<?php echo $product_id; ?>" value="0">
								<p> —- </p>
							<?php } ?>
							</td>
							<td><input type="text" id="qty_<?php echo $product_id; ?>" name="quantity" min="1" value="1"></td>
							<td><?php echo number_format(get_post_meta($product_id,’price_product’, true)); ?> تومان </td>
							<?php //wp_nonce_field( ‘add_cart_ajax_nonce’, ‘order-security-add-cart’ ); ?>
							<td><button data-prodid="<?php echo $product_id; ?>" class="add_to_cart" href=""><span class="dashicons dashicons-plus"></span></button></td>
						</tr>
					<?php endwhile;
				endif;
				wp_reset_postdata();?>
			</tbody>
		</table>
****************************************************
صفحه js
$(".add_to_cart").click( function(e) {
			
      event.preventDefault();
			
			var $this 	= $(this);
			var prodid 	= $this.attr(‘data-prodid’);
			var qty		= $("#qty_"+prodid).val(),
				width	= $("#width_"+prodid).val();
			
			$.ajax({
        type: ‘POST’,
        url: ajaxURL,
        dataType: ‘json’,
        data: {
          ‘action’  : ‘wporder_ajax_addcart’,
					‘prodid’	: prodid,
          ‘qty’  	: qty,
					‘width’		: width
        },
        beforeSend: function( ) {
          $this.children(‘i’).remove();
          $this.prepend(‘<i class="fa-left ‘+process_loader_spinner+’"></i>’);
        },

        success: function(data) {
          if( data.success ) {
            jQuery(‘#message’).empty().append(‘<div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert"><button type="button" class="close" data-hide="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>’+ data.msg +'</div>’);
          } else {
            jQuery(‘#message’).empty().append(‘<div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert"><button type="button" class="close" data-hide="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>’+ data.msg +'</div>’);
          }
        },
        error: function(errorThrown) {

        },
        complete: function(){
          $this.children(‘i’).removeClass(process_loader_spinner);
          $this.children(‘i’).addClass(success_icon);
        }
      });
		});
/*********************************************/
صفحه ajax
add_action( ‘wp_ajax_wporder_ajax_addcart’, ‘wporder_ajax_addcart’ );
if( !function_exists(‘wporder_ajax_addcart’) ){
	function wporder_ajax_addcart(){
		global $wpdb;
		$current_user = wp_get_current_user();
		$userID    = $current_user->ID;
		
    $pid 	= intval($_POST[‘prodid’]);
		$qty 	= intval($_POST[‘qty’]);
		$width 	= floatval($_POST[‘width’]);
		
		$query = $wpdb -> get_row ( "SELECT * FROM $wpdb->posts WHERE $wpdb->posts.ID = ".$pid."" , OBJECT );
		
		$title = $query -> post_title;
		$price = get_post_meta ( $pid, ‘price_product’, true );
		$data = array( 
			‘pid’ => $pid, 
			‘qty’ => $qty, 
			‘width’ => $width, 
			‘title’ => $title, 
			‘price’ => $price
		);
		
		$result = $wpdb->insert( 
			$wpdb->prefix.’cart_sessions’, 
			array( 
				‘session_key’ => $userID, 
				‘session_value’ => maybe_serialize( $data ),
				‘session_expiry’ => time() + 60 * 60 * 24
			), 
			array( 
				‘%s’,
				‘%s’,
				‘%d’
			) 
		);
		if( $result ){
			echo json_encode( array( ‘success’ => true, ‘msg’ => esc_html__(‘محصول "’.$title.’" به سبد خرید اضافه شد.’) ) );
			die();
		}
		else{
			echo json_encode( array( ‘error’ => true, ‘msg’ => esc_html__(‘خطایی در هنگام عملیات رخ داده است. لطفا مجددا تلاش کنید.’) ) );
			die();
		}
	}
}
زارعی هوشیار replyپاسخ

سلام ….استاد خسته نباشید
استاد من میخوا م این پلاگین رو تکمیل کنم و پایان این پلاگین چند تا سوال داشتم:
سوال اول :
آیا برای ثبت نام کاربران در دیتابیس جدول جداگانه درست کنم یا از همون جدول wp_users خود وردپرس استفاده کنیم? ایا فرم ثبت نام کاربران هم درست کنم واسه پلاگین؟
سوال دوم :
آیا لازم هستش در uninstall تمامی کاربرانی که کیف پول داشتند رو حذف کنیم؟
سوال سوم :
اعتبارنجی فرم ثبت نام طرح ها رو طرف کاربر یا کلاینت با جی کوئری انجام بدیم واز طریق ایجکس بفرستیم به سرور بهتر است یا طرف سرور و آیا استفاده از shortCode ها بهتر است ویا ajax برای پیاده سازی فرم ثبت نام ها؟

زارعی هوشیار replyپاسخ

بار عرض سلام …..خدمت استاد عزیز علی محمدی..خسته نباشید…
یه سوال داشتم درابطه با پرداخت زرین پال و ارسال ایمیل و ارسال اس ام اس چطوری میتونیم بفهمیم این کد های که زدیم درست کارمیکنه…..منظورم اینکه ایا زرین پال امکان تست نذاشته تا کسایی که کد نویسی میکنن بفهمن که خروجی درست دریافت میکنن یانه وآیا تابع ارسال ایمیل وردپرس درست عمل میکنه…ممنون میشم راهنمایی کنید….

کیوان علی محمدی

سلام مجدد. فکر میکنم درگاه تست داشته باشن و می تونید باهاشون صحبت کنید در این مورد.

Reza Zabet replyپاسخ

چرا پیام منو تایید نمیکنید

کیوان علی محمدی

تایید شد.

زارعی هوشیار replyپاسخ

سلام استاد….خسته نباشید
یه سوال درباره این جلسه داشتم…..اونم اینکه…مگه در هنگام ایجاد add_rewrite_rule مگه پارامتر هارو اجرا نمیکنیم….دیگه چرا با استفاده add_filter پارامتر دلخواه رو به add_rewrite_rule فرستاده میشه…

کیوان علی محمدی

برای دریافت پارامتر ها حتما باید اونارو در wp_query ثبت کنیم تا بتونیم از طریق parse request به اونها دسترسی داشته باشیم.

Reza Zabet replyپاسخ

سلام وقت بخیر …. بعد از دیدن این آموزش یعنی میتونیم هر پلاگینی رو دستکاری کرد و تغییراتی رو ایجاد کرد مثلا من از طریق فرم ساز گراویتی فرم پرداخت درست کردم ولی پرداخت کاربر در پروفایلش که از طریق افزونه upme ایجاد کردم ثبت نمیشه حالا بعد از دیدن این آموزش میشه همچنین کاری رو انجام داد؟ مرسی

کیوان علی محمدی

سلام مطئنا توانایی ویرایش پلاگین ها رو می تونید کسب کنید. نکته اینجاست که چقدر تمرین کردین و مهارت بدست آوردین. چون ویرایش پلاگین های بزرگ کار آسونی نیستش.

زارعی هوشیار replyپاسخ

سلام…استاد علی مخمدی خسته نباشید..بازم مثل همیشه عالی بود…
دو سوال واسم پیش اومد…
یکی اینکه hashcod چی هستش…دقیقا چیکار میکنه؟
سوال دوم اینکه در تابع m

کیوان علی محمدی

سلام و ممنون. هش کد مجموعه ای از کارکتر ها هستش که توسط یک الگوریتم خاص و از طریق اعمال بر یک داده تولید شده و به صورت یک طرفه هم هستش.

زارعی هوشیار

سوال دوم اینکه در تابع move_uplode پارامتر اول اسم فایل باید میدادیم…من این کارو کردم ولی اجرا نشد….ولی شما ‘tmp_name’ رو از فایل رو پاس دادی….آیا این مقدار همون مقصد فایل هستش…؟
ممنون میشم توضیح بدید؟

کیوان علی محمدی

مقدار tmp_name فایلی هستش که به صورت موقت در سرور ذخیره شده و برای انتقال فایل به مقصد نهایی باید از اون استفاده کنیم.

Mohaddese Zafarimoqaddam replyپاسخ

سلاک. من یه آریا رو در جدول با استفاده از تابع maybe_serialize ذخیره کردم. اما وقتی میخوام اونو با تابع maybe_unserialize مجدد فراخوانی کنم خطا میگیره و مقدار false برمیگردونه
توی سایت http://www.unserialize.com هم که مقداری که از دیتابیس واکشی میکنم رو وارد میکنم باز هم همون حالت serislize رو برمیگردونه
مقداری که توی دیتابیس ذخیره شده اینه:
a:5:{s:3:”pid”;i:72;s:3:”qty”;i:12;s:5:”width”;d:3;s:5:”title”;s:17:”jdy”;s:5:”price”;s:5:”45000″;}

کیوان علی محمدی

سلام به چه روشی ذخیره کردین؟

زارعی هوشیار replyپاسخ

سلام ..استاد علی محمدی خسته نباشید…این جلسه خیلی خوب بووود….
فقط یه سوال ذهن منو درگیر کرده…اونم این هستش که …ببنید ما اگه بخواهیم مقادیر input ها رو در سوپر گلوبال post قرار داده بشه باید در تگ form قرار داده بشه و method اونرو برابر با post قرار بدیم…..
ولی شما در بحث این جلسه که بحث متاباکس بود داخل تگ فرم قرار ندادید ولی پس از اینکه پست رو ذخیره کردید در post قرار گرفته بود…..آیا همه مقدار های تگ در وردپرس پس از ذخیره کردن در postقرار میگیره…میشه یه توضیحی بدید؟ممنون میشم

کیوان علی محمدی

سلام و ممنون. متاباکس ها در فرم های بخش مطالب و برگه ها قرار میگیرن که از قبل خودشون تگ فرم رو دارن به همین خاطر ما دیگه تگ فرم رو قرار نمی دیم.

زارعی هوشیار replyپاسخ

استاد علی محمدی تمرین هایی که واسه جلسه بعد میذارید تا دانشجویان حل کنند خیلی خوب هستش و در جلسه بعد هم خودتون حل میکنید خیلی خوب هستش….این باعث میشه خودمون یاد بگیریم و هم اینکه یه چیزهایی هم اضافه میکنیم…این خیلی خوب….من فقط سر یه شرطی که صفر میشد و موجودی رو اشتباهی صفر نشون میداد در همین بحث کیف پول دوساعت دگیر شدم تا آخر حل کردم….آخر شما هم به همین مشکل برخوردید و حل کردید…این خیلی خوب بووووود…..کارتون درسته….(:

کیوان علی محمدی replyپاسخ

سلام هوشیار عزیز. موفق باشی

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.
1 2 3 4 5 14
مدرس و آمار دوره
Course-Teacher
کیوان علی محمدی
کارشناس و فارغ التحصیل مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ، مدرس و نویسنده ارشد سون لرن، متخصص طراحی قالب و افزونه وردپرس با بیش از 4 سال سابقه تدریس و کار حرفه ای، مدرس دوره های حضوری و غیر حضوری طراحی قالب و افزونه نویسی وردپرس و مسلط به زبان های HTML,CSS,Javascript,PHP,ASP,AJAX و ...
library_books
۳۱۴ مقاله تخصصی
school
۲۰ دوره برگزار شده
۳۸۳۰ علاقمندfavorite
۳۴۸۲ دانشجوpeople
۴۵۴ رایstar
٪ ۹۰.۹ میانگین رضایت از مدرس
پیشنیاز های دوره
آشنایی مقدماتی با زبان های html و css ، زبان جاوا اسکریپت و زبان PHP  از پیشنیازهای این دوره محسوب می شوند.
پشتیبانی فنی دوره
مدرس دوره و تیم پشتیبانی سون لرن به مدت 3 ماه پس از خرید دوره در بخش نظرات مطالب دوره ، پاسخگوی تمامی سوالات و ابهامات شما در مورد این دوره خواهند بود.
مشاوره پیش از خرید
در صورتی که در مورد هر کدام از دوره های سون لرن سوال و یا ابهامی در ذهن شما هست، می توانید همین حالا با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان قبل از خرید دوره ها استفاده نمایید.
contact_phone شماره تماس : ۰۲۱۴۴۰۲۰۴۸۲
email ایمیل : support@7Learn.com