CSS: گستراندن ارتفاع یک عنصر به اندازه ارتفاع پنجره

- visibility ٠ mode_comment

در برخی موارد نیاز داریم تا ارتفاع یک عنصر را برابر ارتفاع پنجره قرار دهیم. به طور معمول با اختصاص مقدار 100% به خاصیت height یک عنصر میتوانیم ارتفاع آنرا تا ارتفاع containerش زیاد کنیم. بنابراین ارتفاع عناصر والد html و body را برابر 100% قرار داده و همچنین ارتفاع عنصر مورد نظر را نیز برابر 100% قرار میدهیم.

سپس ارتفاع 100% پنجره برای فرزندان body اعمال میشود.

 

comment دیدگاه کاربران

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.