دانشجویان دوره های سون لرن چه می گویند ؟

مهدی چینی چی
آقای شاهینی روش تدریشون خوبه . اما روی آندروید خیلی بیشتر از اینها میشد مانور داد .
دیدگاه بعدی »