دانشجویان دوره های سون لرن چه می گویند ؟

Hamed
هميشه از کلاس هاى حضورى, به دليل ثابت بودن زمان کلاس ها و وقتى که آدم مجبوره براى حضور در اونها بزاره فرارى بودم. آموزش هاى جامع و عالى سون لرن, چون امکان دانلود و يادگىرى در زمان هاى بعد هم درش وجود داره, عالين.
دیدگاه بعدی »